Extreme environments

Driftförhållanden

AUMA:s apparater används över hela världen och står för tillförlitlighet och lång livslängd, oberoende av driftmiljö.

 

Extrema miljöer

AUMA-drivenheternas höga korrosionsskydd tål även råa driftförhållanden som förekommer vid gruvdrift samt inom pappers- och cementindustrin.

 

Regleringsdon från AUMA har positioneringsnoggrannhet och snabba reaktionstider även under längre tids drift, något som krävs inom kemi- och läkemedelsindustrin.

 

AUMA har en separat, mycket kompakt serie för trånga platsförhållanden som till exempel förekommer på fartyg.