REACH

Som nedströms användare tillverkar AUMA Riester GmbH & Co. KG produkter i enlighet med (EG) förordning nr 1907/2006 (REACH).

Vi omfattas därmed enligt artikel 33 i denna förordning av informationsskyldigheten och meddelar härmed att våra produkter innehåller komponenter, som innehåller mer än 0,1 % av ämnet bly (CAS-nummer: 7439-92-1). Här är referensstorleken den minsta komponenten i de sammansatta produkterna.

 

Metallen bly är fast bunden som legeringselement. Det finns ingen risk i samband med hantering, användning eller återvinning av våra produkter.

 

Vi står gärna till förfogande om ni har några ytterligare frågor gällande implementeringen av REACH-förordningen i vårt företag.