AUMA:s Profinet-ställdon på frammarsch

Profinet som framtidssäker kommunikationsteknik blir allt viktigare även i Skandinavien. I reningsverket Måløv i Danmark installerades i samband med en renovering AUMA:s ställdon med Profinet-gränssnitt. Novafos, ett av de stora vattenverken i Köpenhamn, driver anläggningen.

 

I ett av de första stegen integrerades fem flervarvsdon SA .2 med smart manövermodul AC .2 och Profinet-gränssnitt. Ställdonen är, precis som andra fältenheter, ansluta till lokala Profinet-styrenheter i punkt till punkt-topologi.

 

”Vi beslöt oss för Profinet eftersom det är ett öppet Industrial Ethernet-protokoll med standardiserade strukturer”, förklarar verksamhetschefen Søren Præstiin. ”Med Profinet kan funktioner som säker fjärråtkomst och webbtjänster enkelt konfigureras, både på fältenhetsnivå och anläggningsnivå. De här funktionerna kommer att spela en viktig roll för oss i framtiden.”

 

Det Novafos gillade bäst med AUMA:s ställdon var den direkta Profinet-anslutningen som inte kräver extra gateways. ”För oss var bara enheter med integrerat Profinet-gränssnitt aktuella. AUMA sticker ut jämfört med andra tillverkare beträffande detta”, säger Præstiin.

 

Novafos hanterar 17 dricksvattenanläggningar och 18 reningsverk med en total kapacitet på ca 20 miljoner kubikmeter vatten per år. Över 400 AUMA-ställdon används i de här anläggningarna för säker armaturautomatisering.

 

Profinet har många fördelar för anläggningsdrift. Det är robust och mycket snabbt med överföringshastigheter på 100 Mbit/s. Funktioner för nätverksdiagnos och automatisk konfiguration samt många larmfunktioner underlättar idrifttagningen och driften. Profinet-system är dessutom mycket flexibla när det gäller nätverkstopologi (punkt till punkt-, linje- och ringtopologier) och överföringsmedium (kopparkabel, FO-ledare, trådlöst).

 

AUMA:s ställdon uppfyller Profinet-specifikation V 2.3 och kan integreras i olika system utan problem. Via en integrerad webbserver kan anslutningen testas, statusen läsas av och feldiagnos utföras snabbt och enkelt. AUMA tillhandahåller både en standardiserad enhetsbeskrivning (GSDML-fil) och ett paket för Field Device Integration (FDI).