Inköp

Inköp

Vårt främsta mål är att göra våra kunder nöjda. Vi vill också hela tiden förbättra oss.

 

Vi är medvetna om att inköp i hög grad bidrar till att kunderna ska bli nöjda. Därför anpassar vi ständigt våra inköpsmål och -processer till kundernas önskemål och behov. Men det räcker inte! Även våra samarbetspartner, leverantörerna, måste delta i våra förbättringsprocesser för att vi ska nå vårt mål på bästa sätt.

 

När det gäller inköp måste vi hitta, bygga upp och utveckla samarbetspartner som kan leverera tekniska produkter, kapitalvaror och tjänster av hög kvalitet till rätt prisnivå och i tid. Leverantörerna måste även ha nöjda kunder som sitt främsta mål och hantera kundernas krav och behov med högsta prioritet.

 

Inköpsavdelningen ansvarar för att vara tydliga med våra krav till våra samarbetspartner, att övervaka att kraven uppfylls och vid behov genomföra förbättringar. De ansvarar även för att mäta våra samarbetspartners effektivitet och sammanställa resultat, för att inleda och genomföra förändringar och förbättringar.

 

Vi förväntar att våra samarbetspartner är beredda att uppfylla våra krav, att de tydligt kan redogöra för sina tekniska, kvalitativa, pris- och tidstekniska möjligheter och kompetenser gentemot AUMA Riester GmbH & Co. KG, att de uppfyller gällande avtal, hanterar eventuella problem, avvikelser, kritik eller förslag som möjligheter till förbättring och utveckling och vidtar åtgärder för att ständigt förbättra sig.