Grundare av Riester och Dinse

Företagshistoria

... från början!

1964 När bildas ett företag?

En företagsskylt på kontorsdörren eller en fabrikshall är oftast det synliga tecknet: här har ett nytt företag bildats. Men egentligen bildades företaget långt tidigare: som idéer i grundarnas huvud.

Armaturen- Und Maschinen-Antriebe (ställdon för ventiler och maskiner) – en idé blir ett program. Den 15 oktober registrerades Riester KG i Esslinger Handelsregister. Werner Riester och Rudolf Dinse startar utvecklingen av det första i en serie ställdon . De skulle vara robusta och tillförlitliga. Vatten- och avloppsföretag blev de första kunderna.

Första broschyren

1965 Om man vill sälja måste man göra reklam!

Den första broschyren var anspråkslös i svart/vitt, men försäljningen började utvecklas – åtminstone så bra att det snart behövdes mer utrymme för produktionen.

SA 8 – SA 18

Allt tog sin början.

SA 8 – SA 18 var namnet på den första marknadsmässiga serien av ställdon med märket AUMA. Trots små kvantiteter lades grunden för den fortsatta utvecklingen.

Mot trenden

1967 Mot trenden.

Åren 1966 och 1967 är den första vändpunkten. Det ekonomiska undret är förbi, och efterkrigstiden första svåra recessionen startar. Tillväxt är inte längre någon självklarhet och särskilt har de yngre företagen det svårt. AUMA håller sig inte bara kvar på marknaden utan ökar ständigt försäljningen. Huvudkontoret i Nellingen byggs ut.

1968 Nordisk kombination.

På våren 1968 händer det mycket i Europa. Det gäller även för AUMA: det första utländska försäljningskontoret etableras. Erichs Armatur i Sverige och Grønbech & Sønner i Danmark övertar försäljningen för Skandinavien, som är länder som traditionellt sett är öppna för tyska produkter. Man har tagit det första steget ut på världsmarknaden.

Vattenförsörjning

1970 Vatten ger genombrottet.

AUMA kan tacka vattenindustrin för sin snabba utveckling uppåt: Vattenförsörjningen till Stuttgart från Bodensjön var en av de första viktiga orderna av detta slag, fler följde: till exempel Hamburgs vattenverk eller Oldenburg-Ostfrieslands vattenförening.

Uppblåsbart tält

1971 AUMA under tryck?

Platsbrist på fabrik i Nellingen ledde till att man sökte efter en ny plats i Müllheim i sydöstra Tyskland. En optimal infrastruktur och attraktiva omgivningarna underlättade förflyttningen av tillverkningen och personalen till den nya platsen. De planerade nya produktionsbyggnaderna var ännu inte klara och tillfälligt tillverkades AUMA ställdon ”under tryck”, dvs. under övertrycket i ett uppblåsbart tält.

Fabrik 1 i Müllheim

1973 Med ny glans – företagets huvudkontor flyttar till Müllheim.

Därefter har flervarvsdon, vinkelväxlar eller kuggväxlar tillverkats i Müllheim. Försäljning och service placerades också här. En stor anläggning för AUMAs nya huvudsäte: Mer än 4 000 kvadratmeter står till förfogande för tillverkningen och även administrationen kunde flytta in i moderna byggnader.

1974 Utveckling. Handel. Försäljning på världsmarknaden.

I holländska Leiden grundas det första dotterbolaget, AUMA Benelux BV. Att utveckla och tillverka förstklassiga produkter är mer än en bra start. Men i slutänden måste man även ha en engagerad och kompetent försäljning och service. Och vem är mer engagerad och kompetent än tillverkaren själv?

Ibbenbüren

Ibbenbüren satsar på kol –

Kolkraftverket satsar på AUMA: 770 MW-kraftverket är helt utrustat med AUMA-ställdon, ca 800 flervarvsdon och vridsektordon gör sitt jobb där.

Med AUMA på schemat – stora kunder i Sovjet

Maskintillverkning från sydvästra Tyskland får bra anseende i Sovjet. Den aktuella femårsplanen förutspår stora investeringar och AUMA levererar flera tusentals ställdon till petrokemisk industri, särskilt för utveckling och distribution av naturgas.

SA 6 – SA 100

1976 Framgångsmodeller

Framgång handlar inte om det förgångna – framgång är ett konceptet för framtiden. Konceptet heter SA 6 – SA 100. Kompakt moduluppbyggnad, fördelaktig varvtalsindelning och moderna tillverkningsmetoder gör denna ställdonsserie till riktig vinnare.

Stäng av. Men ”med känsla”.

Det är inte något problem att starta ett ställdon som driver en ventil. Konsten ligger i att konstruera ställdonet så att det automatiskt stänger av i rätt position. Detta kan till exempel vara när ett ändläge har nåtts eller om ett fel kräver ett för högt vridmoment, som kan förstöra ventilen. För detta krävs mätsystem i ställdonet som tillförlitligt registrerar såväl väg som och vridmoment över långa tidsperioder. Mottot är alltså att stänga av ”med känsla” vid rätt tillfälle. Alla ställdon i serien SA finns inte bara i standardutförandet AIMA NORM utan även i en COMPACT-modell. Det speciella med den här modellen: Ställdonet med moment- och vägmätning utgör en enhet tillsammans med den integrerade elektriska styrningen. Detta underlättar installationen avsevärt.

AUMA Actuators Inc. i Pittsburgh

Expansion med känsla för marknaden.

Två nya filialer etableras på marknaden. Oy Aumator AB i Finland och AUMA Actuators Inc. i Pittsburgh i USA. Ytterligare ett steg har tagits mot global närvaro.

Doel och Tihange i Belgien

1978 Där säkerhet räknas där räknar man med AUMA.

Doel och Tihange i Belgien är de första kärnkraftverken som utrustas med AUMA-ställdon och kommer att följas av många fler. Kärnkraftverk ställer de högsta kraven på den tekniska utrustningens säkerhet och tillförlitlighet – AUMA ställer de högsta kraven på sina ställdon och komponenter: en perfekt kombination.

Oktogon

1979 Oktogonen: en (nästan) rund sak.

Innovation, inte bara när det gäller produkter utan även vid utformningen av omgivningarna. Det bästa exemplet: invigningen av det arkitektoniskt prisbelönade laboratoriebyggnaden i Müllheim – Oktogonen Idealiska förutsättningar när det gäller utrymmet för långvariga belastningstester och många olika typer av typtester under olika klimatförhållanden.

ACHEMA 1979

Visa vad man kan

För första gången presenterar företaget sig och sina produkter på en mässa i Tyskland: Att AUMA deltog i ACHEMA 1979 i Frankfurt är en stor succé. Vem hade anat att man 15 år senare skulle delta i mer än 20 mässor över hela världen varje år?

GS 32 – GS 125

Inget ställdon utan växel

De står inte i rampljuset men är ändå absolut nödvändiga: ventilväxlar Oavsett om det handlar om att öka vridmomentet, omvandla från rotations- till svängrörelser eller om att vända drivaxeln – oftast är det bara möjligt att automatisera anläggningar med speciella krav eller svåråtkomliga monteringspositioner med lämpliga ställdonsutföranden. Under det här året avlöser skruvväxelserien

GS 32 – GS 125 serien GS 00 – GS 7 som man började tillverka redan 1967.

1980 200 medarbetare – även ett åtagande

Numera sysselsätter AUMA 200 medarbetare i sina tyska filialer. Detta är en stor framgång med tanke på de ekonomiska svårigheter som rådde i världen. Resultatet grundades framför allt på en bredare kundbas. AUMA-produkter finns i stora industrianläggningar av alla typer – från stålverk till sockerraffinaderier och pappersbruk. Över hela världen. Under de kommande åren garanterar framför allt den utländska efterfrågan stabiliteten.

SG 05 – SG 12

1983 En lite annorlunda typ av ställdon

Vridsektordon – till exempel den nya serien SG 05 – SG 12 – flyttar inte ens ventilen ett helt varv. Just därför måste ställdonet vara mycket exakt. Orsaken till denna nya utveckling hos AUMA: Vridsektordon är en kompakt och ekonomisk lösning för vridarmaturer, som man tidigare bara kunde automatisera genom en kombination av flervarvsdon och snäckväxlar.

1985 Högt upp.

AUMA investerar inte bara i forskning och utveckling utan även i effektiv logistik. I Müllheim byggs ett modernt och helautomatiskt höglagersystem för enskilda detaljer, färdigmonterade moduler och komponenter. Med detta lager kan man snabbt montera hela ställdon efter individuella krav. Samtidigt byggs en monteringshall med en area på 1 600 m2.

Avsaltningsanläggning för kraftverk och havsvatten

I öknen.

I närheten av Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten byggs en av världens största avsaltningsanläggningarna för kraftverk och havsvatten – Al Taweelah. Mer än 800 AUMA-ställdon behövs till kraftverksområdet. 1993 följer anslutningsprojektet Al Taweelah B. Sex gasdrivna kraftverksblock med anslutna avsaltningsanläggning för havsvatten producerar 17,5 miljoner kWh ström och 360 000 kubikmeter sötvatten per dag. Över 3 000 ställdon från AUMA sörjer för felfri funktion.

AUMA MATIC

1986 Snabb reaktion. Nätverkskopplad. Efterfrågad världen över.

Långa vägar betyder långa reaktionstider. Den nyutvecklade, programmerbara motorstyrningen AUMA MATIC integreras direkt i den nya generationen av flervarvsdon SA 07.1 – SA 16.1. Ställdonet reagerar därmed inte bara snabbt på kommando utan är även mycket flexibelt och dessutom lätt att integrera i ett processtyrningssystem eller ett fältbussystem. Den moderna elektroniken öppnar upp möjligheter som man några år tidigare inte kunde drömma om! Påkostade funktioner, som tidigare måste integreras i kontrollrummet, klarar nu den integrerade styrningen.

På expansionskurs.

AUMA Tyskland anställer den trehundrade medarbetaren. Dessutom erövras landets norra delar: Med det nygrundade regionalkontoret Nord utökas det tyska försäljningsnätet.

Kundservice

Kundservice.

I Köln byggs ett nytt, stort servicecenter för idrifttagning, underhåll och felsökning. Här organiseras kundservice för hela Tyskland.

Fabrik II i Müllheim

1988 Fabrik II.

I Müllheim köper man den intilliggande fastigheten med produktions- och administrationsbyggnader. Produktionsytan i Müllheim utökas därmed med över 2 800 kvadratmeter till totalt ca 7 600 kvadratmeter.

Industrimekaniker och tillverkningsmekaniker

1989 Hos AUMA kan du lära dig mycket.

Där forskning och utveckling är viktigt är utbildning och inlärning naturligt. Där utvecklingen sker kan man bli något: Till exempel industrisäljare och sedan 1990 även industrimekaniker. 1999 tillkommer den nya yrkesbeskrivningen för tillverkningsmekaniker. 2005 tillkommer elektriker för driftsteknik.

SG 04.2 – SG 10.2

1990 På världshaven ...

Fartyg är oberoende system till en viss utsträckning. I dessa system spelar ställdon en viktig roll. AUMA-vridsektordon SG 04.2 – SG 10.2 hör, tack vare deras kompakta storlek och låga vikt, till de första elektriska armaturställdonen som kan användas inom sjöfarten.

 ... och genom öknen.

Men även där vatten är dyrt används AUMA-ställdon – till exempel os Riyad Water Transmission Pipeline från havsvattensavsaltningsanläggningen i Al Jubayl till Riyadh på den arabiska halvön. Med hjälp av sex pumpstationer transporteras dagligen 350 000 m³ vatten mer än 466 km genom två ledningar som var och en har en diameter på 1 500 mm. AUMA har etablerat sig på världsmarknaden i sin traditionella domän, vattenförsörjningen.

1992 400 medarbetare, tendensen: fortsatt tillväxt.

Den fyrahundrade medarbetaren i Tyskland anställs. ”Garageföretaget” har på mindre än 30 år utvecklats till ett betydande medelstort företag.

Fabrik i Nellingen

1993 AUMA omstruktureras både internt och externt.

1993 ändras inte bara bolagsformen från ett KG till ett GmbH & Co. KG – det händer även en del med utsidan: nya kontorsbyggnader och containerhall i Müllheim, totalrenovering av lärlingsverkstaden, ny motortillverkning i Nellingen. Sist men inte minst uppstår av delar av Magdeburger Armaturenwerke MAW ett nytt AUMA Service Center med en speciell tyngdpunkt: den efterföljande moderniseringen och automationen av avstängnings- och reglerorgan i gamla anläggningar med de senaste ställdonen.

AUMA aktuellt

Allt som händer i och runt AUMA kan nu läsas i personaltidningen ”AUMA aktuell”.

Ström för Indonesien.

Den framåtsträvande ekonomin och ökade livskvaliteten i ”Tigerstaterna” ökar behovet av elektrisk energi. Så det är inte konstigt att det finns flera kraftverksprojekt i den här delen av världen. Ett exempel: Paiton I och II i Indonesien, ett gas- och ångkraftverk med 2 x 400 MW effekt. 60 ställdon med integrerad styrning levereras av AUMA. Samma sak för det efterföljande projektet 1997/1998: De två nya blocken med vardera 610 MW effekt är utrustade med 170 AUMA-flervarvsdon med integrerad styrning.

[Translate to Schwedisch:] new part-turn actuators AS 3 – AS 50

1994 Nya tekniker – nya ställdon.

Särskilt värda att omnämnas är de nya teknikerna som användes första gången för de marina vridsektordonen SG 04.2 – SG 10.2 klarar nu även indragning i vridsektordonen för ”konventionella” användningsområden. Den nya generationen vridsektordon AS 6 – AS 50 utmärker sig genom hög total verkningsgrad och, i utförandet ASR, genom enastående regleringsegenskaper.

ISO 9001

Kvalitet övertygar – innovationernas år.

AUMAs samtliga tyska filialer certifieras enligt ISO 9001. Kvalitet är nyckeln till våra framgångar. Flera nya serier startar på denna höga kvalitetsnivå.

Korrosionsskydd av hög kvalitet

1995 Skapa och bevara värden.

Ställdon arbetar ofta under svåra förhållanden. Värme, kyla, vatten och aggressiva medier sätter igen komponenter och hölje. Korrosionsskydd av hög kvalitet och höga skyddsklasser sörjer för felfri drift och lång livslängd för våra ställdon: en investering som betalar sig.

Optimering av produktiviteten

1996 Starka team.

Arbeta vid löpande band? Inte hos AUMA. Små grupper vid partnerarbetsplatser utför monteringsuppgifterna och kvalitetskontrollerna och delar därmed ansvaret för deras arbete. Tillsammans med Fraunhofer institut för arbetsorganisation (FAO) utformas arbetsplatserna så att såväl produktiviteten som produktkvaliteten ökar.

Flexibla arbetstider

1998 Vara flexibel och förbli flexibel.

Fasta arbetstider men snabb reaktion på orderingången? Det hör inte ihop. Flexibla arbetstider i tillverkning och administration möjliggör kundnära avveckling av order och beställningar. En stor flextidsram ger inte bara medarbetarna mer frihet utan gör även produktionen så aktiv och mobil som dagens marknad kräver.

Vridsektordon SG 03.3 och SG 04.3

2002 Nya ställdon.

”Utveckla ett litet, lätt och prisvärt elektriskt ställdon för automatisering av små ÖPPEN-STÄNGD vridarmaturer med lågt vridmomentbehov och därmed uppfylla de höga AUMA-standarderna”, så löd uppgiften som lämnades till AUMA designtekniker. Resultatet är vridsektordonen SG 03.3 och SG 04.3, som utökar vridmomentspektrumet för den beprövade serien vridsektordon SG 05.1 – SG 12.1 nedåt.

 

Genom konsekvent lättkonstruktion och användning av en kompakt växelteknik som AUMA har patent på kunde man klara uppgiften.

Fabrik III i Müllheim

2004 Fabrik III.

AUMA fyller 40 och har under den här tiden utvecklats från ett tvåmansföretag till ett beaktansvärt företag med mer än 1 300 sysselsatta världen över.

 

I lika hög grad har produktionssiffrorna för AUMA ställdon mångdubblats. Därför byggde man en ny produktionshall i Müllheim 2004. Nu står ytterligare 4 800 kvadratmeter till förfogande.

Solcellstak på nya fabrik III

2004 togs även soltaket på nya fabrik III officiellt i bruk. Nu har AUMA en av de största solcellskraftverken i regionen. Med en yta på 1 500 kvadratmeter och mer än 1 000 moduler skapas 156 750 kWh klimatvänlig solel. AUMA presenterar sig därmed som ett miljövänligt, modernt företag.

Ny sändning

2006 AUMA växer och växer och blir en egen gata.

AUMA fortsätter växa. 1500 medarbetare världen över behöver mer plats. I Müllheim totalrenoveras fabrik I och byggs ut med en ny leveransavdelning, som lastbilarna kan köra genom. 

Aumastraße

Ett gammalt löfte hålls: AUMA blir en egen gata. Båda cheferna, båda företagsgrundarna och borgmästaren (från vänster till höger) inviger ”Aumastraße”.

Pulverlackering

2007 Pulver i stället för lack.

Miljövänligare och ännu bättre korrosionsskydd: AUMA inför pulverlackering.

 

Efter en utförlig testfas passerade den första serietillverkade delen den vidsträckta anläggningen i början av året.

Förtjänstkors för företagsgrundarna

2008 Förtjänstorden för företagsgrundarna.

För deras framgångsrika arbete som företagare tilldelades företagsgrundarna Werner Riester och Rudolf Dinse förtjänstorden.

 

Från ett tvåmans garageföretag som startade på 60-talet bildades ett företag som vid den här tidpunkten sysselsätter 1 700 personer.

Andra generationen

2009 Den andra generationen.

Flera hundratusen ställdon och styrningar från AUMA används i processtekniska anläggningar över hela världen. Tack vare den avancerade tekniken och höga driftsäkerheten kan våra produkter leverera exakt det som våra kunder förväntar sig under lång tid – oberoende av applikation.

 

2009 presenterar AUMA med den andra generationen en viktig vidareutveckling för de allt större kraven i olika processtekniska anläggningar, allt från vattenförsörjning och energisektor till olje- och gasindustrin.

Vridsektordon SQ .2

2013 Vridsektordon SQ .2.

Ett modulkoncept i flera lager är AUMA-sättet att uppfylla de många kraven för automation av industriarmaturer.

 

Genom lanseringen av nya vridsektordonet SQ .2 förfinas detta koncept ytterligare.

 

Om den föregående serien SG var en fristående konstruktion så baseras de nya vridsektordonen SQ .2 på samma tekniska plattform som flervarvsdonen SA .2 som etablerades två år tidigare.

AUMA fyller 50

2014 AUMA fyller 50.

Nästan 7 000 gäster firade AUMAs 50-årsjubileum på företagets huvudkontor i Müllheim från den 12 till den 14 september 2014.

 

Under tre dagar upplevde kunder, leverantörer, medarbetare och deras familjer ett mycket enastående program med specialistföredrag, utställningar och underhållning.

Nytt huvudkontor

2017 Nytt företagscentrum.

AUMA flyttar till företagets nya huvudkontor i Müllheim. Den 110 meter långa och 38 meter breda fyravåningsbyggnaden har plats för 220 medarbetare, modernt utrustade konferensrum och företagsrestaurang med 200 sittplatser. Det är inte bara medarbetarna hos AUMA som är glada för den nya arbetsmiljön, även kunder och leverantörer känner sig hjärtligt välkomna.