Grundare av Riester och Dinse

Företagshistoria

... från början!

1964 När grundas ett företag?

En företagsskylt på kontorsdörren eller på en fabriksbyggnad är oftast det synliga tecknet: här har ett nytt företag bildats. Men egentligen grundas ett företag långt tidigare: som en idé hos företagets grundare.

Armaturen- Und Maschinen-Antriebe – en idé blir till ett program. Den 15 oktober registrerades Riester KG i Esslinger Handelsregister. Werner Riester och Rudolf Dinse börjar utveckla sin första ställdonsserie. Målet är robusta och tillförlitliga produkter. Vatten- och avloppsföretag tillhör de första kunderna.

Första broschyren

1965 För att sälja måste man göra reklam!

Den första broschyren är anspråkslös i svart/vitt, men försäljningen börjar utvecklas – åtminstone så bra att man snart behövder större produktionsyta.

SA 8 – SA 18

Allt tar sin början.

SA 8 – SA 18, så heter AUMA:s första marknadsmässiga ställdonsserie. Trots små kvantiteter lägger denna serie grunden för den fortsatta utvecklingen.

Mot trenden

1967 Mot trenden.

Åren 1966 och 1967 kommer den första vändpunkten. Det ekonomiska undret är förbi och efterkrigstiden första svåra recessionen inleds. Tillväxt är inte längre någon självklarhet och framför allt nystartade företag har det svårt. AUMA håller sig inte bara kvar på marknaden utan ökar ständigt försäljningen. Huvudkontoret i Nellingen byggs ut.

1968 Nordisk kombination.

På våren 1968 händer det mycket i Europa. Även för AUMA: De första utländska försäljningskontoren etableras. Erichs Armatur i Sverige och Grønbech & Sønner i Danmark blir generalagenter för Skandinavien, länder som traditionellt sett är öppna för tyska produkter. Företaget har nu tagit det första steget ut på världsmarknaden.

Vattenförsörjning

1970 Vatten ger genombrottet.

AUMA kan tacka vattenindustrin för den snabba tillväxt som nu följer: Vattenförsörjningen till Stuttgart från Bodensjön var en av de första viktiga uppdragen av detta slag. Fler följde, till exempel för Hamburgs vattenverk och Oldenburg-Ostfrieslands vattenförbund.

Uppblåsbart tält

1971 AUMA under tryck?

Platsbrist på fabriken i Nellingen gör att företaget börjar leta efter en ny verksamhetsort, vilket man finner i Müllheim i sydvästra Tyskland. En optimal infrastruktur och attraktiva omgivningar underlättar flytten av produktion och personal till den nya platsen. Eftersom de nya produktionsbyggnaderna inte är klara tillverkadas AUMA-ställdon en period ”under tryck”, dvs. i det övertryck som råder i det uppblåsbara tält som används.

Fabrik 1 i Müllheim

1973 Med ny glans – företagets huvudkontor flyttar till Müllheim.

Flervarvsdon, vinkelväxlar och kuggväxlar tillverkas från start i Müllheim. Försäljning och service får också sin nya hemvist här. En stor anläggning bildar AUMA:s nya huvudkontor: Mer än 4 000 kvadratmeter redo för produktion. Även företagets administration kan flytta in i moderna byggnader.

1974 Utveckling. Målinriktat arbete. Ut på världsmarknaden.

I holländska Leiden grundas det första dotterbolaget, AUMA Benelux BV. Att utveckla och tillverka högkvalitative produkter är mer än en bra start. Men för att få nöjda kunder krävs även engagerade och kompetenta sälj- och serviceavdelningar. Och vem är mer engagerad och kompetent än tillverkaren själv?

Ibbenbüren

Ibbenbüren satsar på kol –

Kolkraftverket satsar på AUMA: 770 MW-kraftverket utrustas helt med AUMA-ställdon, ca 800 flervarvsdon och vridsektordon driftsätts.

Med AUMA i planeringen – stora kunder i Sovjet

Maskintillverkning från sydvästra Tyskland får bra anseende i Sovjet. Den aktuella femårsplanen innehåller stora investeringar och AUMA levererar flera tusen ställdon till petrokemisk industri, särskilt för utveckling och distribution av naturgas.

SA 6 – SA 100

1976 Framgångsmodeller.

Framgång handlar inte om det förgångna – framgång är ett koncept för framtiden. Konceptet heter SA 6 – SA 100. Uppbyggd i moduler, kompakt konstruktion, fördelaktig varvtalsindelning och moderna tillverkningsmetoder gör denna ställdonsserie till en riktig vinnare.

Stäng av. Men ”med känsla”.

Att starta ett ställdon som ska manövrera en ventil är inte svårt. Konsten ligger i att konstruera ställdonet så att det automatiskt stänger av i rätt position. Detta kan till exempel vara när ett ändläge har nåtts eller om ett fel kräver ett för högt vridmoment som kan förstöra ventilen. För detta krävs mätsystem i ställdonet som mäter läge och vridmoment med hög precision över långa tidsperioder och med hög driftsäkerhet. Mottot är alltså att stänga av ”med känsla” vid rätt tillfälle. Alla ställdon i serien SA levereras inte bara i standardutförandet AUMA NORM utan även i en COMPACT-modell. Det speciella med den här modellen: Ställdonet med moment- och vägmätning  och den integrerade elektriska motorstyrningen utgör en enhet. Detta underlättar installationen avsevärt.

AUMA Actuators Inc. i Pittsburgh

Expansion Men med känsla för marknaden.

Två nya filialer etableras på marknaden. Oy Aumator AB i Finland och AUMA Actuators Inc. i Pittsburgh i USA. Ytterligare ett steg har tagits mot global närvaro.

Doel och Tihange i Belgien

1978 Där säkerhet är viktigt, där väljer man AUMA.

Doel och Tihange i Belgien är de första kärnkraftverken som utrustas med AUMA-ställdon och kommer att följas av många fler. Kärnkraftverk ställer mycket höga krav på den tekniska utrustningens säkerhet och tillförlitlighet – AUMA ställer lika höga krav på sina ställdon och komponenter: en perfekt kombination.

Oktogon

1979 Oktogonen: en (nästan) rund skapelse.

Innovation, inte bara när det gäller produkter utan även vid utformning av omgivningarna. Det bästa exemplet: invigningen av den arkitektoniskt prisbelönade laboratoriebyggnaden i Müllheim – Oktogonen Idealiska förutsättningar för långvariga belastningstester och många slags typprovningar under skiftande klimatförhållanden.

ACHEMA 1979

Visa vad man kan

För första gången ställer företaget ut sina produkter på en mässa i Tyskland: AUMA:s deltagande i ACHEMA 1979 i Frankfurt blir en stor succé. Vem anade att företaget 15 år senare skulle delta i mer än 20 mässor om året över hela världen?

GS 32 – GS 125

Inget ställdon utan växel

De står inte i rampljuset, men är ändå absolut nödvändiga: ventilväxlarna. Oavsett om det handlar om att öka vridmomentet, omvandla från rotations- till svängrörelser eller för att byta riktning på en drivaxel – vid automation av anläggningar med speciella krav eller svåråtkomliga montagelägen krävs i många fall växlar i lämpliga utföranden. Detta år avlöser snäckväxelserien

GS 32 – GS 125 serien GS 00 – GS 7 som man började tillverka redan 1967.

1980 200 medarbetare – även det innebär ansvar.

AUMA sysselsätter 200 medarbetare på sina tyska verksamhetsorter. Detta är en stor framgång med tanke på de ekonomiska svårigheter som råder i världen. Ett resultat framför allt även tack vare en bredare försäljningsbas. AUMA-produkter finns i stora industrianläggningar av alla typer – från stålverk till sockerraffinaderier och pappersbruk. Över hela världen. Under de kommande åren ger framför allt den utländska efterfrågan stabilitet.

SG 05 – SG 12

1983 Ett annorlunda ställdon.

Vridsektordon som den nya serien SG 05 – SG 12 vrider inte ens ventilen ett helt varv. Just därför måste ställdonet vara mycket exakt. Varför väljer AUMA att utveckla denna nya produkttyp? Vridsektordon är en kompakt och ekonomisk lösning för vridventiler, som tidigare endast kunde automatiseras genom en kombination av flervarvsdon och snäckväxlar.

1985 Högt upp.

AUMA investerar inte bara i forskning och utveckling utan även i effektiv logistik. I Müllheim byggs ett modernt och helt automatiserat höglager för enskilda detaljer, färdigmonterade moduler och komponenter. Med detta lager kan man snabbt montera hela ställdon efter individuella krav. Samtidigt byggs en monteringshall med en area på 1 600 m2.

Avsaltningsanläggning för kraftverk och havsvatten

I öknen.

I närheten av Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten byggs en av världens största avsaltningsanläggningar för kraftverk och havsvatten – Al Taweelah. Mer än 800 AUMA-ställdon behövs till kraftverksområdet. 1993 genomförs nästa projekt, Al Taweelah B. Sex gasdrivna kraftverksblock med anslutna avsaltningsanläggning för havsvatten producerar 17,5 milj. kWh ström och 360 000 kubikmeter sötvatten per dag. Över 3 000 ställdon från AUMA säkerställer en felfri drift.

AUMA MATIC

1986 Reaktionssnabb. Uppkopplingsbar. Efterfrågad världen över.

Långa vägar betyder långa reaktionstider. Den nyutvecklade, programmerbara motorstyrningen AUMA MATIC integreras direkt i den nya generationen av flervarvsdon SA 07.1 – SA 16.1. Ställdonet reagerar nu inte bara snabbt på kommandon, utan är även mycket flexibelt och dessutom lätt att integrera i ett processtyrningssystem eller fältbussystem. Den moderna elektroniken öppnar upp möjligheter som man några år tidigare inte kunde drömma om! Funktioner som tidigare behövde integreras i kontrollrummet till en avsevärd kostnad hanteras nu av den integrerade motorstyrningen.

På expansionskurs.

AUMA Tyskland anställer den trehundrade medarbetaren. Dessutom erövras landets norra delar: Med det nygrundade regionkontoret Nord utökas den tyska säljorganisationen.

Kundservice

Kundservice.

I Köln byggs ett nytt, stort servicecenter för idrifttagning, underhåll och felsökning. Här organiseras kundservice för hela Tyskland.

Fabrik II i Müllheim

1988 Fabrik II.

I Müllheim köper man den intilliggande fastigheten med produktions- och administrationsbyggnader. Produktionsytan i Müllheim utökas därmed med över 2 800 kvadratmeter till totalt ca 7 600 kvadratmeter.

Industrimekaniker och tillverkningsmekaniker

1989 AUMA utbildar.

Där forskning och utveckling prioriteras blir utbildning och praktik ett självklart inslag. Och på en arbetsplats som utbildar kan man bli något och få en yrkestitel: Till exempel industrisäljare och sedan 1990 även industrimekaniker. 1999 tillkommer den nya yrkesbeskrivningen för tillverkningsmekaniker. 2005 tillkommer elektroniktekniker för driftteknik.

SG 04.2 – SG 10.2

1990 På världshaven ...

Fartyg är i en viss utsträckning autonoma system. I dessa system spelar ställdon en viktig roll. AUMA:s vridsektordon SG 04.2 – SG 10.2 hör tack vare sin kompakta storlek och låga vikt till de första elektriska ventilställdon som börjar användas inom sjöfarten.

 ... och genom öknen.

Men även där vatten är dyrt används AUMA:s ställdon – till exempel i Riyad Water Transmission-pipelinen från avsaltningsanläggningen för havsvatten i Al Jubayl till Riyadh på den arabiska halvön. Med hjälp av sex pumpstationer transporteras dagligen 350 000 m³ vatten mer än 466 km genom två ledningar som var och en har en diameter på 1 500 mm. AUMA har etablerat sig på världsmarknaden i sin traditionella domän, vattenförsörjningen.

1992 400 medarbetare, tendensen: fortsatt tillväxt.

Den fyrahundrade medarbetaren anställs i Tyskland. ”Garageföretaget” har på mindre än 30 år utvecklats till ett betydande medelstort företag.

Fabrik i Nellingen

1993 AUMA i ny skepnad – både internt och externt.

1993 ändras inte bara bolagsformen från KG till GmbH & Co. KG – det händer även saker i företagsmiljön: nya kontorsbyggnader och containerhall i Müllheim, totalrenovering av lärlingsverkstaden, ny motortillverkning i Nellingen. Sist men inte minst uppstår av delar av Magdeburger Armaturenwerke MAW ett nytt AUMA Service Center med en speciell tyngdpunkt: uppgradering och automation av avstängnings- och reglerorgan i gamla anläggningar med aktuatorer av senaste slag.

AUMA aktuellt

Allt som händer i och runt AUMA kan nu läsas i personaltidningen ”AUMA aktuell”.

Ström till Indonesien.

Den framåtsträvande ekonomin och ökande levnadsstandarden i ”Tigerstaterna” ökar behovet av elektrisk energi. Så det är inte konstigt att det finns flera kraftverksprojekt i den här delen av världen. Ett exempel: Paiton I och II i Indonesien, ett gas- och ångkraftverk med 2 x 400 MW effekt. 60 ställdon med integrerad styrning levereras av AUMA. Samma sak gäller det efterföljande projektet 1997/1998: De två nya blocken med vardera 610 MW effekt är utrustade med 170 AUMA-flervarvsdon med integrerad styrning.

[Translate to Schwedisch:] new part-turn actuators AS 3 – AS 50

1994 Nya teknik – nya ställdon.

Särskilt värt att omnämnas: De nya tekniker som användes första gången i de marina vridsektordonen SG 04.2 – SG 10.2 börjar nu användas i vridsektordon för mer konventionella användningsområden. Den nya generationens vridsektordon AS 6 – AS 50 utmärker sig genom sin höga totalverkningsgrad och  enastående regleringsegenskaper (i utförande ASR).

ISO 9001

Kvalitet övertygar – innovationernas år.

AUMA:s samtliga tyska filialer certifieras enligt ISO 9001. Kvalitet är nyckeln till våra framgångar. Flera nya serier startar på denna höga kvalitetsnivå.

Korrosionsskydd av hög kvalitet

1995 Skapa och bevara värden.

Ställdon arbetar ofta under svåra förhållanden. Värme, kyla, vatten och aggressiva medier sätter igen komponenter och hölje. Korrosionsskydd av hög kvalitet och höga kapslingsklasser sörjer för felfri drift och lång livslängd på våra ställdon: en investering som betalar sig.

Optimering av produktiviteten

1996 Starka team.

Arbeta vid löpande band? Inte hos AUMA. Små grupper vid partnerarbetsplatser utför monteringsuppgifter och kvalitetskontroller och ansvarar därmed gemensamt för sitt område. Tillsammans med Fraunhofer-Institut für Arbeitsorganisation (FAO) utformas företagets arbetsplatser för att förbättra arbetsmiljön och optimera produktiviteten.

Flexibla arbetstider

1998 Flexibilitet i alla lägen.

Fasta arbetstider men snabb reaktion på orderingången? Det hör inte ihop. Flexibla arbetstider i produktionen och administrationen möjliggör kundnära bearbetning av ordrar och specifikationer. En stor flextidsram ger inte bara medarbetarna mer frihet utan gör även produktionen så aktiv och mobil som dagens marknad kräver.

Vridsektordon SG 03.3 och SG 04.3

2002 Nya ställdon.

”Utveckla ett litet, lätt och prisvärt elektriskt ställdon för automation av små ÖPPEN-STÄNGD vridventiler med lågt vridmomentsbehov, och samtidigt uppfylla AUMA:s höga standarder”. Så löd uppgiften för AUMA:s konstruktörer. Resultatet blev vridsektordonen SG 03.3 och SG 04.3 som utökar den beprövade vridsektordonsserien SG 05.1 – SG 12.1 med vridsektordon med lägre vridmoment.

 

Genom konsekvent lättkonstruktion och användning av kompakt och av AUMA patenterad växelteknik lyckades man ro projektet i hamn.

Fabrik III i Müllheim

2004 Fabrik III.

AUMA fyller 40 och har under den här tiden utvecklats från ett tvåmansföretag till en  viktig aktör på marknaden med mer än 1 300 medarbetare världen över.

 

På samma sätt har produktionssiffrorna för AUMA:s ställdon mångdubblats. Därför byggde man en ny produktionshall i Müllheim 2004. Nu står ytterligare 4 800 kvadratmeter till förfogande.

Solcellstak på nya fabrik III

2004 tas även solcellstaket på den nya tredje fabriken officiellt i bruk. AUMA har nu en av de största solelsanläggningarna i regionen. Med en yta på 1 500 kvadratmeter och mer än 1 000 moduler genereras 156 750 kWh klimatvänlig solel. AUMA kan idag därför betecknas som ett miljövänligt och modernt företag.

Ny sändning

2006 AUMA växer och får en egen gata.

AUMA fortsätter växa. 1 500 medarbetare världen över behöver plats. I Müllheim renoveras fabrik I från grunden och byggs ut med ett nytt speditionsområde som lastbilar kan köra igenom. 

Aumastraße

Ett gammalt löfte hålls: AUMA blir en egen gata. Båda verkställande direktörerna, båda företagsgrundarna och borgmästaren (från vänster till höger) inviger ”Aumastraße”.

Pulverlackering

2007 Pulver i stället för lack.

Miljövänligare och ännu bättre korrosionsskydd: AUMA inför pulverlackering.

 

Efter en utförlig testfas passerar den första serietillverkade delen den vidsträckta anläggningen i början av året.

Förtjänstkors för företagsgrundarna

2008 Förtjänstorden till företagets grundare.

För deras framgångsrika arbete som företagare tilldelas företagsgrundarna Werner Riester och Rudolf Dinse Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden.

 

Från ett tvåmansföretag i ett garage på 60-talet har ett företag utvecklats som idag sysselsätter 1 700 personer.

Andra generationen

2009 Den andra generationen.

Flera hundratusen ställdon och styrningar från AUMA används i processtekniska anläggningar över hela världen. Tack vare deras avancerade teknik och höga driftsäkerhet levererar våra produkter år efter år exakt det som våra kunder förväntar sig – oberoende av användningsområde.

 

2009 presenterar AUMA den andra generationens ställdon som är en viktig vidareutveckling för att möta allt större krav som ställs på processtekniska anläggningar – från vattenförsörjning och energitillämpningar till olje- och gasindustrin.

Vridsektordon SQ .2

2013 Vridsektordon SQ .2.

Ett moduluppbyggt koncept på flera nivåer var redan från början AUMA:s strategi för att kunna uppfylla vitt skilda krav inom automation av industriventiler.

 

Genom lanseringen av det nya vridsektordonet SQ .2 förfinas detta koncept ytterligare.

 

Om den föregående SG-serien var en fristående konstruktion så baseras de nya vridsektordonen SQ .2 på samma tekniska plattform som flervarvsdonen SA .2 som med framgång etablerades två år tidigare.

AUMA fyller 50

2014 AUMA fyller 50.

Nästan 7 000 gäster firade AUMA:s 50-årsjubileum på företagets huvudkontor i Müllheim från den 12 till den 14 september 2014.

 

Under tre dagar upplevde kunder, leverantörer och medarbetare med familjer ett välgenomtänkt program med specialistföredrag, utställningar och underhållning.

Nytt huvudkontor

2017 Nytt huvudkontor.

AUMA flyttar till nytt huvudkontor i Müllheim. Den 110 meter långa och 38 meter breda fyrvåningsbyggnaden rymmer 220 medarbetare, modernt utrustade konferensrum och en företagsrestaurang med 200 sittplatser. Det är inte bara AUMA:s medarbetare som är glada för den nya arbetsmiljön, även kunder och leverantörer känner sig hjärtligt välkomna.