Tillsammans mot målet

Som helhetstänkande företag är vi medvetna om vårt sociala ansvar. Vi engagerar oss för ett partnerbaserat umgänge med varandra, för miljövänliga produktionsmetoder och för rättvisa villkor för alla.


Hantera resurser

Skona resurserna

Det är inte bara våra produkter som bidrar till skonsam användning av resurserna i stora delar av världen. De ekologiska aspekterna är även en angelägenhet för oss i vårt dagliga arbete. Vi uppmanar våra medarbetares miljömedvetenhet, minskar avfallet och ökar byggnadernas energieffektivitet – omfattningen av våra åtgärder är bred.

 

Hos AUMA startar förebyggande av skadliga ämnen redan vid produktutvecklingen: På så sätt avstår vi från giftiga ämnen, som till exempel bly, på alla elektroniska komponenter.

 

Vid tillverkningen har vi halverat förbrukningen av lösningsmedel genom att införa pulverlackering i stället för våtlackering. Den integrerade avloppsvattenreningen minimerar färskvattenförbrukningen. Processvärme, till exempel från tryckluftsalstringen, återvinns och används. 


Erbjuda chanser och möjligheter

Ge chanser

”Think globally, act locally” – under detta motto skänker AUMA filialerna varje år pengar och saker till sociala anordningar i deras närhet. Hjälporganisationer, men även sportföreningar och skolor på platsen får mångfaldigt stöd. Helt konkret gynnar AUMA till exempel byggandet av skolor i Bangladesh, utbildningsprojekt i Indien och dricksvattenförsörjningen i Kina.


Leva upp till värderingarna

Vi upprättar långsiktiga och pålitliga samarbeten med våra partners men även sinsemellan och med varandra. AUMA-kulturen präglas av ömsesidig uppskattning och respekt. Och av medvetandet att vi alla går mot ett gemensamt mål: Att på bästa sätt råda våra kunder, leverera högsta kvalitet till dem – i våra produkter och i våra tjänster.


Utveckla idéer

Utveckla idéer

Grunderna för våra framgångar är våra erfarna specialister, som varje dag engagerar sig i kvaliteten på AUMAs lösningar. En stabil omgivning med säkra arbetsplatser och korta beslutsvägar ger utrymme för ansvar, kreativitet och innovation.

 

Ett fast etablerat förbättringsprogram uppmuntrar var och en att komma med förslag och omsätta idéer.

 

Sportsliga och sociala evenemang skapar nätverk och främjar samarbetet över avdelningsgränserna och mellan filialerna.


Skapa perspektiv

Genom individuella fortbildningsplaner främjar vi våra medarbetares yrkesmässiga och personliga kompetens. Utöver ett stort utbud av internutbildningar främjar vi även extern fortbildning och hjälper till att omsätta yrkesmål.

 

Vi engagerar oss även i att ge unga människor ett yrkesperspektiv. Till exempel erbjuder AUMA många praktikplatser inom administration och tillverkning. Trainee-program hjälper studerande att få koppla samman de senaste kunskaperna från forskning och teknik med yrkespraktik.