DREHMO

1946 grundades EMG i Wenden som en fortsättning av produktionen för AEG-fabriken i Berlin och blev 1960 ”Center of Competence” för AEGs ställdon.

 

1987 lanserades de första elektriska ställdonen ”DREHMO Tronic/DREHMO Sensormatic” framgångsrikt på marknaden.

 

Målet vara att grunda ett kund- och marknadsorienterat, självständigt företag och därmed överfördes affärsgrenen ”elektriska ställdon” till det nya företaget DREHMO GmbH i Wenden år 2000.

En stor del av personalen som arbetade med utveckling, försäljning och service, som hade rätt kompetens och erfarenhet, följde med till DREHMO GmbH.

 

2003 lanserades produkten ”DREHMO i-matic”, en smart, icke-störande drivenhet för tillämpningar med explosionsrisk.

 

2008 blev DREHMO GmbH medlem i AUMA Group.

 

2010 började den nya 6 500 m2 stora DREHMO-fabriken med en kontorsbyggnad på 2 000 m2 att byggas och 2012 kunde man flytta in.

 

DREHMO GmbH

Zum Eichstruck 10

57482 Wenden 
Telefon: + 49 2762 9850-0

Fax: + 49 2762 9850-105

E-post: drehmo@drehmo.com

 

www.drehmo.com 

 

DREHMO production plant
DREHMO production plant