AUMA dodává servopohony SIL (safety integrity level – úroveň integrity bezpečnosti) společnosti BASF z Ludwigshafenu

Servopohony s certifikátem SIL od společnosti AUMA jsou používány jako součást bezpečnostního systému pro čističku spalin ve spalovacím zařízení společnosti BASF v Ludwigshafenu. Teplota spalin nesmí překročit určitou stanovenou hodnotu, aby nedošlo k poškození čističky spalin z plastu zesíleného skelnými vlákny (GFK).

 

Společnost BASF proto zavedla na čističkách spalin bezpečnostní systém k ochraně proti přehřívání, který slouží jako celkový systém zabezpečení na úrovni SIL 3. V tomto systému jsou používány tři elektricky ovládané spalinové klapky, vybavené servopohony AUMA. Jedna z těchto spalinových klapek je instalována před čističkou spalin a uzavírá se při překročení nastavené teploty tak, aby se přehřáté spaliny již nedostaly do čističky spalin. Ostatní dvě kapky otevírají nouzový odvod, jímž jsou proudící spaliny odváděny. Jsou řazeny v sérii a pracují v tzv. konfiguraci 2oo2 („two out of two“ neboli „dvě ze dvou“), což znamená, že pro uvolnění cesty spalin skrz nouzový odvod musejí být obě klapky otevřeny současně. Toto řešení má zabránit také neúmyslnému vypouštění spalin.

 

Na spalinových klapkách jsou používány servopohony AUMA s certifikátem TÜV, které jsou vhodné pro bezpečnostní systémy do úrovně SIL 2, popř. SIL 3 (SIL 3 u redundantní konstrukce systému). Z důvodu vysokých požadovaných krouticích momentů jsou používány kombinace servopohonů SA a pohonů GS, a to vždy ve spojení s integrovaným řízením servopohonu AC .2 v provedení SIL.

 

Bezpečnostní SPS řídí jednotlivé pohony prostřednictvím samostatného ESD (Emergency Shutdown – nouzové vypnutí) vstupu. Pohon, který je předřazen před čističkou spalin, pracuje v bezpečnostní funkci „Bezpečnostní uzavírání“ a oba pohony na nouzovém odvodu pracují ve funkci „Bezpečnostní otevírání“. Napájení elektrickou energií je díky nepřerušitelnému záložnímu zdroji napětí UPS zajištěno i v případě výpadku napájení.

 

Vysoké bezpečnostní úrovně SIL dosahují servopohony díky modulu SIL v řídicí jednotce AC .2 SIL. Tento tištěný spoj zajišťuje, že v případě nouze (havárie) dojde k přerušení normálního provozu a k aktivaci bezpečnostní funkce. Aby byla zajištěna neustálá provozuschopnost zařízení, provádí se jednou měsíčně u každého pohonu tzv. Partial Stroke Test (PVST – částečná zkouška zdvihu).

 

Společnost AUMA jakožto přední světový výrobce elektrických servopohonů přikládá funkční bezpečnosti velkou váhu. Společnost AUMA nabízí široké portfolio řešení pro různé požadavky z hlediska bezpečnostní úrovně SIL.