Systémové řešení AUMA pro nádrž společnosti Pertamina

Společnost AUMA dodala automatizované řešení na klíč pro indonéský naftový a plynařský koncern Pertamina. Dodávka sestává ze 12 otočných pohonů SAEx s řídicí jednotkou ACExC a z řídicího systému SIMA. Tyto servopohony jsou součástí první fáze rozšíření nádrže k ukládání zkapalněného plynu TBBM Manggis na ostrově Bali.

 

Hlavní nadřízená stanice SIMA komunikuje jak se servopohony, tak také s řídicím systémem prostřednictvím standardizovaného komunikačního protokolu Modbus RTU. Servopohony AUMA jsou přitom řízeny řídicím systémem SIMA, uspořádaným v prstencové topologii s integrovanou redundancí. Řídicí systém SIMA byl úspěšně integrován do systému SCADA této nádrže. Na úrovni řídicího systému pracuje systém AUMA s komunikačním protokolem Modbus RTU paralelně se systémem se staršími servopohony, který je založen na vlastním komunikačním protokolu.

 

„Tento projekt svědčí o tom, že i u stávajících zařízení je kdykoliv možné postupně provést upgrade na systém AUMA,“ vysvětluje Stefan Kolbe, ředitel prodeje společnosti AUMA pro jihovýchodní Asii. „Výhody řešení od společnosti AUMA spatřuje provozovatel především v krátkých reakčních časech při regulaci procesu. Kromě toho vysoce hodnotí flexibilitu a bezpečnost do budoucna díky používání otevřeného standardu Fieldbus.“

 

PTC, lokální zástupce společnosti AUMA v Indonésii, dodal společnosti Pertamina kompletní balíček řešení, včetně systémové integrace. Experti z PTC instalovali nejen servopohony, ale provedli také pokládku veškerých nezbytných kabelů a vedení pro komunikační protokol Fieldbus a veškerou elektrickou instalaci. Dále zajistili hladký průběh uvedení do provozu, konfigurace a integrace do řídicího systému.

 

Státní společnost Pertamina se zabývá těžbou a zpracováním indonéské nafty a zemního plynu. AUMA již více než 20 let dodává společnosti Pertamina řešení pro elektrické pohony k automatizaci provozu armatur.