Produkty Ex

Wiedza ekspertów AUMA dla Twojego bezpieczeństwa

Zgodność z normami. Kwalifikacje. Dokumentacja.

Stosowane napędy Ex muszą być bezpieczne: 
urządzenia w żadnym wypadku nie mogą stanowić zagrożenia. Norma europejska EN 60079-17 wymaga dlatego regularnych, okresowych kontroli i konserwacji napędów Ex przez przeszkolony personel. A także prowadzenia dokumentacji.
Jako użytkownik / osoba odpowiedzialna za urządzenie jesteś zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo napędów Ex przez cały okres ich eksploatacji.

Serwis – produkty Ex

Telefon:  +49 2234 20379 - 091
Faks:  +49 2234 20379 - 087
service.col@auma.com

Przeniesienie odpowiedzialności

Jako producent dysponujemy kompetencją i wykwalifikowanymi serwisantami, aby spełniać wymagania tej normy. W tym celu opracowaliśmy specjalną koncepcję serwisową, która gwarantuje 100 proc. ochronę przeciwwybuchową również po wielu latach eksploatacji. Nasza koncepcja serwisowa obejmuje zarówno kontrolę i konserwację ogólnych funkcji napędu, jak i szczególne wymagania stawiane ochronie przeciwwybuchowej.

Korzyści

  • Odpowiedzialność za bezpieczną eksploatację napędów Ex w ramach regularnych kontroli możesz przenieść na nas jako producenta.
  • My sporządzamy plany kontroli i dokumentację.
  • Prace wykonują tylko wykwalifikowani serwisanci.
  • Koszty są precyzyjnie skalkulowane, co chroni Cię przed nieprzyjemnymi niespodziankami.