Konserwacja / przegląd

Wartości trzeba pielęgnować

Regularnie. Z doświadczeniem. W sposób kalkulowany.

Czyszczenie i konserwacja są zawsze nie na rękę. Podobnie jak nieprzewidziane przestoje. Dlatego też w wielu instalacjach (np. elektrownie jądrowe) przeglądy są wymagane ustawowo. AUMA oferuje tu konserwacje i przeglądy. W regularnych, określonych z klientem odstępach czasu wykonywane są wszystkie prace.  
Pakiet serwisowy obejmuje określone części zużywające się, które są prewencyjnie wymieniane.
Sporządzany następnie raport serwisowy przedstawia aktualny stan jednostki. Pakiet serwisowy AUMA jest oczywiście oferowany też w stałej cenie, co pozwala kalkulować koszty konkretnego zastosowania.   

Konserwacja / przegląd

Produkty AUMA

Telefon:  +49 2234 20379 - 080
Faks:  +49 2234 20379 - 089
service.col@auma.com
 

Produkty Siemens

Telefon:  +49 81 65 9017 - 0
Faks:   +49 81 65 9017 - 2018
service.mun@auma.com

 

Jasno zdefiniowane partnerstwo

Jednoznaczne porozumienia są zawsze najlepszym warunkiem dobrego partnerstwa.
Dotyczy to również usług serwisowych. Dlatego AUMA oferuje pisemne umowy z działem serwisowym.
Takie umowy serwisowe są indywidualnie dostosowane do Twoich potrzeb, np. zakresu dostawy, warunków lub terminów dostawy.
Umożliwia to obu stronom długoterminowe planowanie partnerstwa.

Korzyści

 • Utrzymanie wartości inwestycyjnej 
 • Analiza stanu faktycznego wszystkich napędów
 • Określenie eksploatowanych napędów i sporządzenie listy napędów 
 • Określenie zakresu konserwacji
 • Praca wykwalifikowanych serwisantów AUMA
 • Regularna i fachowa konserwacja i dozór Twojego parku maszynowego
 • Redukcja nieplanowanych przestojów dzięki systemowi wczesnego wykrywania 
 • Planowane prace serwisowe 
 • Krótkie czasy reagowania
 • Controlling na rzecz Twojego bezpieczeństwa
 • Indywidualne, dostosowane do potrzeb umowy serwisowe 
 • Ciągłość przez cały okres obowiązywania umowy 
 • Podstawa kalkulacji 
 • Jednoznaczne określenie świadczonych usług 
 • Pewność planowania utrzymania ruchu