AUMA Cloud

Usługa AUMA Cloud to oferowane przez AUMA bezpłatne i bezpieczne rozwiązanie chmurowe, umożliwiające efektywną i redukującą koszty implementację systemu zarządzania środkami trwałymi i konserwację prewencyjną napędów ustawczych AUMA oraz trwałe zapewnienie dostępności instalacji. AUMA Cloud to łatwa w obsłudze, interaktywna platforma służąca do gromadzenia i analizy szczegółowych danych wszystkich napędów ustawczych pracujących w instalacji. Użytkownicy instalacji są w stanie na czas wykryć wysokie obciążenia lub konieczność serwisowania urządzeń oraz podjąć odpowiednie działania zapobiegające nieoczekiwanym awariom.

Przemysł 4.0 dla napędów ustawczych

Napędy ustawcze AUMA są wyposażone w kompleksowy system rejestracji parametrów operacyjnych. Parametry operacyjne, jak częstość załączeń, czas pracy silnika, temperatury, wibracje, momenty obrotowe, ostrzeżenia i usterki, informują o obciążeniach, którym napęd ustawczy i podłączona armatura są poddane w ciągu całego cyklu życia. AUMA Cloud analizuje te dane i udostępnia je użytkownikowi w przejrzystej formie. Dodatkowo obliczane są ważne wskaźniki jak np. czas pracy napędu ustawczego i współczynnik pełnego skoku armatury (FSE). Użytkownik uzyskuje pełny przegląd stanu napędów ustawczych i armatur. Czynności serwisowe można planować na podstawie faktycznych obciążeń. Aby uzyskać dokładniejszą diagnozę, dane z chmury można łatwo i szybko przesłać do serwisu AUMA. Umożliwia to szczegółową zdalną diagnozę, redukcję kosztów prac serwisowych na miejscu eksploatacji i przyspieszenie usuwania błędów. Również w przyszłości AUMA będzie rozwijać digitalizację, rozszerzając usługę AUMA Cloud o dalsze innowacyjne koncepcje serwisowe. Należą do nich na przykład monitowanie na żywo urządzeń, uczenie maszynowe i interfejsy do systemów wewnętrznych i zewnętrznych.

Po prostu wypróbuj sam

Jako aplikacja webowa usługa AUMA Cloud pracuje w każdej przeglądarce bez konieczności instalowania. Aby korzystać z funkcji, należy się zarejestrować i zalogować. Korzystanie z AUMA Cloud jest darmowe.

 

Po prostu otwórz poniższy

link: https://cloud.auma.com/

 

Dodatkowe informacje podane są w naszej

ulotce reklamowej.