Aplikacja AUMA Assistant

Aplikacja AUMA Assistant

Szybka i łatwa parametryzacja

Aplikacja umożliwia wygodną konfigurację wszystkich parametrów urządzenia. Zapewnia to oszczędność czasu i kosztów podczas uruchamiania. Łączność z napędem ustawczym nawiązywana jest bezprzewodowo za pomocą łącza Bluetooth. Parametry urządzenia można skonfigurować oddzielnie za pomocą aplikacji bądź przenieść na napęd ustawczy w formie predefiniowanych rekordów parametrów. Możliwe jest też kopiowanie rekordów parametrów z jednego napędu na drugi. Zabezpieczone hasłem poziomy dostępu użytkownika chronią skutecznie przed nieautoryzowaną zmianą parametrów.

Kompleksowa diagnoza

Funkcja snapshotów ułatwia konserwację i wyszukiwanie błędów. Wszystkie zapisane w urządzeniu dane operacyjne jak czasy pracy, częstość załączeń lub historia momentów obrotowych można wczytać i przesłać na komputer, gdzie są one wizualizowane i analizowane za pomocą zaawansowanych funkcji analizujących narzędzia AUMA Commissioning and Diagnostic Tool (CDT).

Szybki dostęp do kompetentnej pomocy

Wczytane rekordy możesz też bezpośrednio przesłać z aplikacji AUMA Assistant do serwisu AUMA w celu przeprowadzenia zdalnej diagnozy przez doświadczonego serwisanta.

Przegląd wszystkich dokumentów

Aplikacja AUMA Assistant zapewnia ponadto bezpośredni dostęp do odpowiedniej dokumentacji technicznej napędów ustawczych AUMA poprzez proste zeskanowanie kodu QR na urządzeniu:

  • Karty danych technicznych
  • Instrukcje obsługi
  • Certyfikaty odbioru/kontroli
  • Schematy połączeń i legenda
  • Modele bryłowe 3D

Instalowanie aplikacji AUMA Assistant

Aplikacja AUMA Assistant jest dostępna bezpłatnie w Google Play Store i Apple App Store. Jest ona kompatybilna z mobilnymi urządzeniami końcowymi z systemem operacyjnym Android 5.0 lub wyższym oraz iOS 10.2 lub wyższym.

 

AUMA Assistant App

 

Funkcje parametryzacji i snapshotów są dostępne tylko dla wersji Android. Funkcje te wymagają połączenia z napędem ustawczym poprzez łącze Bluetooth. Niestety, łącze Bluetooth w sterownikach AUMA nie jest obsługiwane przez system operacyjny iOS. Aplikacja znajduje też zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem: AUMA oferuje tablety i smartfony dla stref 1 i 2 wg dyrektywy ATEX ze wstępnie zainstalowaną aplikacją Assistant.