Aplikacja AUMA Assistant

Aplikacja AUMA Assistant

Aplikacja AUMA Assistant ułatwia uruchamianie i konserwację napędów ustawczych AUMA. Aplikacja oferuje łatwą obsługę licznych opcji konfiguracyjnych i diagnostycznych za pośrednictwem smartfona lub tabletu.

 

Szybka i łatwa parametryzacja

Aplikacja umożliwia wygodną konfigurację wszystkich parametrów urządzenia. Zapewnia to oszczędność czasu i kosztów podczas uruchamiania. Łączność z napędem ustawczym nawiązywana jest bezprzewodowo za pomocą łącza Bluetooth. Parametry urządzenia można skonfigurować oddzielnie za pomocą aplikacji bądź przenieść na napęd ustawczy w formie predefiniowanych rekordów parametrów. Możliwe jest też kopiowanie rekordów parametrów z jednego napędu na drugi.

Zabezpieczone hasłem poziomy dostępu użytkownika chronią skutecznie przed nieautoryzowaną zmianą parametrów.

 

Transfer danych do AUMA Cloud

Aplikacja AUMA Assistant umożliwia ponadto przesyłanie w łatwy sposób danych do chmury AUMA Cloud:

  • Snapshoty ze wszystkimi danymi operacyjnymi i parametrami urządzeń

Za pomocą łącza Bluetooth można wczytać kompleksowe dane operacyjne i parametry urządzeń oraz przesłać je w formie snapshotów do chmury AUMA Cloud. Dane te są tam automatycznie analizowane i przejrzyście wizualizowane.

  • Listy numerów seryjnych

Dzięki skanowaniu kodów DataMatrix na tabliczkach znamionowych urządzeń AUMA możliwe jest gromadzenie podstawowych informacji o urządzeniu – np. numery seryjne – i ich grupowe przesyłanie do chmury AUMA Cloud. Pozwala to sporządzić w krótkim czasie zestawienia wszystkich urządzeń AUMA w instalacji.

 

Szybki dostęp do kompetentnej pomocy

Wczytane rekordy można też bezpośrednio przesłać z aplikacji AUMA Assistant do serwisu AUMA w celu przeprowadzenia zdalnej diagnozy przez doświadczonego serwisanta.

 

Przegląd wszystkich dokumentów

Aplikacja AUMA Assistant zapewnia ponadto bezpośredni dostęp do odpowiedniej dokumentacji technicznej napędów ustawczych AUMA poprzez proste zeskanowanie kodu QR na urządzeniu:

  • Karty danych technicznych
  • Instrukcje obsługi
  • Certyfikaty odbioru/kontroli
  • Schematy połączeń i legenda
  • Modele bryłowe 3D

Instalowanie aplikacji AUMA Assistant

Aplikacja AUMA Assistant jest dostępna bezpłatnie w Google Play Store i Apple App Store. Jest ona kompatybilna z mobilnymi urządzeniami końcowymi z systemem operacyjnym Android 5.0 lub wyższym oraz iOS 10.2 lub wyższym.

 

AUMA Assistant App

 

Funkcje parametryzacji i snapshotów są dostępne tylko dla wersji Android. Funkcje te wymagają połączenia z napędem ustawczym poprzez łącze Bluetooth. Niestety, łącze Bluetooth w sterownikach AUMA nie jest obsługiwane przez system operacyjny iOS. Aplikacja znajduje też zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem: AUMA oferuje tablety i smartfony dla stref 1 i 2 wg dyrektywy ATEX ze wstępnie zainstalowaną aplikacją Assistant.