COM-AC

Oprogramowanie do uruchamiania, obsługi i parametryzacji

 

 

Obsługiwane serie: SA i SQ ze sterownikiem AC generacji .1

  • Wymagania systemowe

   • Windows 9x
   • Windows ME
   • Windows NT z dodatkiem Servicepack 6
   • Windows 2000
   • Windows XP
   • Windows Vista
   • Windows 7
   • Internet Explorer >= 5.5
   • PC z interfejsem RS232
  •  Funkcje

   • Wskazywanie i edycja parametrów aplikacji
   • Wyświetlanie informacji o stanie i komunikatów diagnostycznych
   • Wyświetlanie informacji elektronicznej tabliczki znamionowej i parametrów operacyjnych
   • Zdalna obsługa napędu ustawczego przy uruchamianiu i do celów diagnostycznych
   • Pomoc online z objaśnieniem wszystkich parametrów aplikacji
   • Baza danych do zarządzania rekordami parametrów
   • Funkcja wydruku do wydawania wszystkich zapisanych w napędzie informacji w formie karty danych
  • Wybór języka

   • Niemiecki
   • Angielski
   • Francuski
   • Hiszpański
   • Włoski
   • Turecki
   • Węgierski
   • Polski
   • Portugalski