AUMA Cloud

Usługa AUMA Cloud to oferowane przez AUMA innowacyjne narzędzie, umożliwiające efektywną i redukującą koszty implementację systemu zarządzania środkami trwałymi i bieżącą konserwację napędów ustawczych AUMA oraz trwałe zapewnienie dostępności instalacji.

Przemysł 4.0 dla napędów ustawczych

AUMA Cloud to łatwa w obsłudze, interaktywna platforma służąca do gromadzenia i analizy szczegółowych danych wszystkich napędów ustawczych pracujących w instalacji. Użytkownicy instalacji są w stanie na czas wykryć wysokie obciążenia lub konieczność serwisowania urządzeń oraz podjąć odpowiednie działania zapobiegające nieoczekiwanym awariom.

Zarządzanie środkami trwałymi i bieżąca konserwacja

AUMA Cloud posiada inteligentne algorytmy do analizy kompleksowych danych operacyjnych, rejestrowanych automatycznie przez napędy ustawcze AUMA. Na podstawie takich danych jak czas pracy silnika, temperatury, wibracje, momenty obrotowe, komunikaty ostrzegawcze i usterki, w chmurze AUMA Cloud obliczane są miarodajne wskaźniki, na przykład dostępność napędów ustawczych. Urządzenia i wskaźniki są przedstawiane w przejrzystej formie.

Użytkownik urządzeń jest kompleksowo informowany o obciążeniach działających na napędy ustawcze i armatury. Czynności serwisowe można planować na podstawie faktycznego stanu urządzenia. Jeżeli wystąpią problemy z urządzeniem, wskaźniki pomagają też w wyszukiwaniu usterek.

Zaledwie w kilku krokach możliwe jest sporządzenie zestawienia wszystkich ustawczych w instalacji. W tym celu dane operacyjne i parametry urządzeń są rejestrowane, np. za pomocą aplikacji AUMA Assistant, i przesyłane do chmury AUMA Cloud. Przeprowadza to samodzielnie personel obsługi instalacji bądź zleca to serwisowi AUMA. Możliwe są też automatyczne rozwiązania.

 

Dostęp online do wszystkich parametrów urządzeń i dokumentów

AUMA Cloud umożliwia bezpośredni dostęp do pełnej dokumentacji każdego urządzenia AUMA. Należą do niej instrukcja obsługi, karty danych technicznych, schemat połączeń, karta danych zamówienia itp. Czasochłonne wyszukiwanie drukowanych dokumentów należy teraz do przeszłości.

 

Sporządzanie i śledzenie zapytań serwisowych

Aby uzyskać dokładniejszą diagnozę, dane z chmury można łatwo i szybko przesłać do serwisu AUMA. Umożliwia to szczegółową zdalną diagnozę, obniża koszty prac serwisowych na miejscu i skraca czas usuwania usterek. Status zapytań serwisowych można w każdej chwili sprawdzić w chmurze AUMA Cloud.

Po prostu wypróbuj sam

Jako aplikacja webowa usługa AUMA Cloud pracuje w każdej przeglądarce bez konieczności instalowania. Musisz się jedynie zarejestrować jednorazowo do korzystania ze wszystkich usług cyfrowych AUMA. Korzystanie z chmury AUMA Cloud jest darmowe dla maks. 100 urządzeń.

Otwórz poniższy link: https://cloud.auma.com/

 

Pytania dotyczące chmury AUMA Cloud prosimy kierować na adres cloud@auma.com