myAUMA

Informacje dla autoryzowanych użytkowników

myAUMA to platforma online połączona z naszym przedsiębiorstwem, zawierająca ważne informacje jak:
- protokoły kontroli końcowej,  
- informacje o statusie Twojego aktualnego zamówienia,
- karty danych zamówionych produktów,
- dokumenty związane z zamówieniem,
- dostęp dla wybranych dostawców do informacji o aktualnym zapotrzebowaniu.
Dane te są ze względów bezpieczeństwa chronione i widoczne tylko dla autoryzowanych użytkowników.

Uwaga:

Autoryzacja jest możliwa tylko dla klientów i dostawców zarejestrowanych w głównym zakładzie w Müllheim!

Problem z otwieraniem nowych okien:

 Usługi są otwierane w wyskakującym okienku. Jeżeli aktywna jest funkcja blokowania wyskakujących okienek, nie można wyświetlić treści. Należy zezwolić na wyświetlanie wyskakujących okienek z naszej strony.
(Narzędzia ->Blokowanie wyskakujących okienek->Ustawienia blokowania wyskakujących okienek, dodaj  *.auma.com )