Modele bryłowe 3D wg numeru zamówienia/oferty

Możesz skorzystać z tej usługi, aby wyświetlić „modele bryłowe 3D” dla swojego numeru zamówienia lub numeru oferty. Dla każdego zapytania zostaną utworzone specjalnie dla Twojego zamówienia nowe modele bryłowe 3D.

Aby utrzymać wolumen danych na niskim poziomie i umożliwić szybkie pobieranie, udostępniamy uproszczone modele.

 

  1. Wprowadź numer zamówienia lub numer oferty i kliknij przycisk Request data.
  2. Pozycje Twojego zamówienia lub oferty zostaną wyświetlone do weryfikacji.
  3. Zaznacz pozycje, które powinny być uwzględnione w modelu bryłowym 3D. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami montażu na potwierdzeniu zamówienia. (W przypadku ofert zwróć uwagę na informacje dotyczące montażu w swojej ofercie).
  4. Wybierz żądany format pliku i poproś o model. Możesz wybrać kilka formatów plików jednocześnie.
  5. Następnie model bryłowy 3D w żądanych formatach plików zostanie udostępniony do pobrania.