AUMA Academy informuje!

Dobór kołnierzy i grup przyłączy EV-A-01

Szczególne znaczenie ma połączenie mechaniczne z armaturą. Kołnierz łączy napęd z armaturą.
Kierunek ruchu armatury decyduje o doborze napędu z odpowiednim kołnierzem i rodzajem członu napędzanego.

Film ten przedstawia, według jakich kryteriów dobiera się napęd ustawczy AUMA pasujący do posiadanej armatury. Na tej podstawie oferujemy różne szkolenia w AUMA Academy! 
 


Dobór trybu pracy i momentu obrotowego EV-A-02

Odpowiedzią na pytania: Czy armatura jest załączana często, czy rzadko? Czy armatura jest zamykana i otwierana, czy dojeżdża też do pozycji pośrednich? jest tryb pracy i moment obrotowy.


Film ten przedstawia, według jakich kryteriów dobiera się napęd ustawczy AUMA pasujący do posiadanej armatury.


Automatyzacja armatur w kilku krokach EV-A-03

AUMA umożliwia automatyzację każdej armatury. Paul pokazuje nam, jak zintegrować armatury z techniką sterowania za pomocą napędów ustawczych AUMA ze sterownikiem.

 

Film ten przedstawia, według jakich kryteriów dobiera się napęd ustawczy AUMA pasujący do posiadanej armatury.

Na tej podstawie oferujemy różne szkolenia w AUMA Academy!


Dobór prędkości obrotowej napędu i czasu przesterowania armatury EV-A-04

Teraz pokażemy Ci, jaki napęd ustawczy pasuje do czasu przesterowania armatury? Na podstawie zadanych parametrów armatury: czas przesterowania, kąt przesterowania i obroty na skok można obliczyć wyjściową prędkość obrotową i dobrać pasujący napęd ustawczy!

 

Film ten przedstawia, według jakich kryteriów dobiera się napęd ustawczy AUMA pasujący do posiadanej armatury.

Na tej podstawie oferujemy różne szkolenia w AUMA Academy!


Uruchamianie wyłącznika momentu obrotowego i wyłącznika krańcowego EV-B-01

Napędy ustawcze AUMA – uruchamianie wyłącznika momentu obrotowego i wyłącznika krańcowego napędów wieloobrotowych NORM.
Bez sterownika napędu ustawczego AUMA, ale ze sterowaniem zewnętrznym.
Jako użytkownik odpowiadasz za uruchomienie. Musisz zadbać o sprawną integrację napędu ustawczego z instalacją.
Konieczne są do tego ustawienia i regulacje optymalizujące pracę napędu ustawczego.
Film ten objaśnia proces uruchamiania napędów ustawczych AUMA. Na tej podstawie oferujemy różne szkolenia w AUMA Academy!