Modele bryłowe 3D wg typu urządzenia

Wybór:

Wybierz żądany typ urządzenia z pola wyboru poniżej. Modele nie są powiązane z zamówieniem.


Filtr:

Użyj kolumn Oznaczenie typu i Typ danych, aby dokonać wyboru. 

Możliwy jest wielokrotny wybór.

 

 

Pliki z przyrostkiem ”small” oznaczają modele bryłowe o mniejszym rozmiarze pliku.

 

Pliki STEP  są dostępne w dwóch formatach:

  • Standard: AP203
  • Protokół aplikacji dla różnych aplikacji: AP214
Dokumenty