Modele bryłowe 3D wg numeru zamówienia/oferty

Możesz skorzystać z tej usługi, aby wyświetlić „modele bryłowe 3D” dla swojego numeru zamówienia lub numeru oferty. Dla każdego zapytania zostaną utworzone specjalnie dla Twojego zamówienia nowe modele bryłowe 3D. Aby utrzymać wolumen danych na niskim poziomie i umożliwić szybkie pobieranie, udostępnione zostaną uproszczone modele.

 

  1. Wprowadź numer zamówienia lub numer oferty i kliknij przycisk Request data
  2. Pozycje Twojego zamówienia lub oferty zostaną wyświetlone do weryfikacji.
  3. Zaznacz pozycje, które powinny być uwzględnione w modelu bryłowym 3D. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami montażu na potwierdzeniu zamówienia. (W przypadku ofert zwróć uwagę na informacje dotyczące montażu w swojej ofercie).
  4. Wybierz żądany format pliku i poproś o model. Możesz wybrać kilka formatów plików jednocześnie.
  5. Następnie model bryłowy 3D w żądanych formatach plików zostanie udostępniony do pobrania.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

W ramach naszej obsługi klienta zapewniamy bezpłatnie ten program i modele bryłowe 3D w celu niewiążącej wstępnej kontroli sytuacji instalacyjnej naszych urządzeń. Nie możemy całkowicie wykluczyć, że pomimo największej możliwej staranności w opracowywaniu programów wystąpią błędy podczas generacji. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody rzeczowe i majątkowe, które powstają w związku z odwołaniem się do tych modeli bryłowych 3D.