Bezpieczeństwo funkcjonalne – SIL

[Translate to Polish:] Funktionale Sicherheit - SIL

Bezpieczeństwo funkcjonalne i poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL to kategorie coraz częściej stosowane w związku z bezpieczeństwem urządzeń technicznych – wskutek wejścia w życie nowych norm międzynarodowych.

 

Również napędy ustawcze AUMA znajdują zastosowanie w warunkach krytycznych pod względem bezpieczeństwa, przyczyniając się do bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych. Dlatego też bezpieczeństwo funkcjonalne odgrywa dla firmy AUMA główną rolę.

  

AC .2 to idealny sterownik do zaawansowanych zadań regulacyjnych, gdy wymagana jest komunikacja poprzez łącze fieldbus bądź gdy napęd ustawczy ma przekazywać informacje diagnostyczne do optymalizacji parametrów roboczych.

 

Aby wykorzystać te funkcje również w zastosowaniach SIL 2 i SIL 3, AUMA skonstruowała specjalny moduł SIL do sterownika AC .2.

 

Moduł SIL

Moduł SIL to dodatkowa jednostka elektroniczna odpowiedzialna za funkcje zabezpieczające. Ten moduł SIL jest montowany w zintegrowanym sterowniku AC .2.

 

Jeżeli w sytuacji awaryjnej wymagana jest funkcja zabezpieczająca, pomijana jest standardowa logika sterownika AC .2 i poprzez moduł SIL wykonywana jest funkcja zabezpieczająca.

 

W module SIL montuje się stosunkowo proste elementy konstrukcyjne, jak tranzystory, rezystory i kondensatory, których wskaźniki awaryjności są powszechnie znane. Obliczone wskaźniki bezpieczeństwa pozwalają na pracę w zastosowaniach SIL 2 oraz - w wersji redundantnej (1oo2, "one out of two") - w zastosowaniach SIL 3.

Priorytet funkcji zabezpieczającej

System ze sterownikiem AC .2 w wersji SIL łączy w sobie funkcje dwóch sterowników. Z jednej strony funkcje standardowe sterownika AC .2 mogą być wykorzystywane w "trybie normalnym“. Z drugiej strony funkcje zabezpieczające są realizowane za pomocą wbudowanego modułu SIL.

Funkcje zabezpieczające są przy tym zawsze uprzywilejowane w stosunku do trybu normalnego. W przypadku przywołania funkcji zabezpieczającej standardowa logika sterownika jest omijana za pomocą łącza obejściowego (bypass).