Ochrona antykorozyjna

Jednym z czynników decydujących o długim cyklu życia urządzeń jest skuteczna ochrona antykorozyjna AUMA. System ochrony antykorozyjnej napędów ustawczych AUMA opiera się na wstępnej obróbce chemicznej i dwuwarstwowej powłoce proszkowej komponentów. Dla różnych warunków pracy istnieją odmienne klasy ochrony antykorozyjnej AUMA na podstawie kategorii korozyjności wg ISO 12944-2.

[Translate to Polish:] Pulverbeschichtung

Obudowa
Warstwa podkładowa

Pierwsza warstwa proszkowa
Druga warstwa proszkowa

 

Kolor

Standardowym kolorem jest srebrnoszary (podobny do RAL 7037). Inne kolory możliwe są na życzenie.