AUMA dostarcza napędy ustawcze w wersji SIL przedsiębiorstwu BASF Ludwigshafen

Napędy ustawcze AUMA z certyfikatem SIL sprawdzają się jako komponent systemu bezpieczeństwa do monitorowania oczyszczacza gazów spalinowych w spalarni odpadów koncernu BASF w Ludwigshafen. Spaliny nie mogą przekroczyć określonej temperatury, aby uniknąć uszkodzenia oczyszczacza gazów spalinowych, wykonanego z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (TWS).

 

Z tego powodu BASF wdrożył system zabezpieczający oczyszczacze gazów spalinowych przed przegrzaniem, który spełnia wymagania systemu SIL 3. W systemie tym stosuje się trzy sterowane elektrycznie przepustnice spalin z napędami ustawczymi AUMA. Jedna z tych przepustnic, zainstalowana przed oczyszczaczem gazów spalinowych, zamyka się w przypadku nadmiernej temperatury, uniemożliwiając przedostanie się dodatkowych spalin do oczyszczacza. Dwie pozostałe przepustnice otwierają komin awaryjny, którym odprowadzane są napływające gazy spalinowe. Przepustnice są umieszczone szeregowo i pracują w konfiguracji 2oo2 („two out of two“), tzn. napędy ustawcze muszą otworzyć obie przepustnice, aby zwolnić drogę przepływu przez komin awaryjny. Ma to zapobiec niekontrolowanemu ulatnianiu się gazów spalinowych.

 

W przepustnicach spalin stosuje się napędy ustawcze AUMA z certyfikatem TÜV, które są dopuszczone do pracy w systemach związanych z bezpieczeństwem do poziomu SIL 2 lub SIL 3 (SIL 3 w przypadku systemu o architekturze redundantnej). Ze względu na wymagane wysokie momenty obrotowe stosowane są kombinacje napędów ustawczych SA i przekładni GS, zawsze w połączeniu ze zintegrowanym sterownikiem napędu ustawczego AC .2 w wersji SIL.

 

Sterowanie PLC systemu bezpieczeństwa reguluje napędy poprzez oddzielne wejście ESD (Emergency Shutdown). Napęd podłączony przed oczyszczaczem gazów spalinowych pracuje w funkcji ‚bezpieczne zamykanie‘, oba napędy w kominie awaryjnym w funkcji ‚bezpieczne otwieranie‘. Zasilacz bezprzerwowy UPS gwarantuje zasilanie napędów ustawczych również w razie zaniku prądu.

 

Wysoki poziom SIL napędy ustawcze uzyskują dzięki modułowi SIL w sterowniku AC .2 SIL. Ta płytka elektroniczna zapewnia, że w sytuacji awaryjnej normalna praca jest przerywana i realizowana jest funkcja zabezpieczająca. Aby zagwarantować ciągłą dostępność systemu, raz na miesiąc przeprowadzany jest test częściowego skoku zaworów (ang. Partial Stroke Test, PVST) na każdym napędzie.

 

Bezpieczeństwo funkcjonalne ma dla przedsiębiorstwa AUMA jako światowego lidera w produkcji elektrycznych napędów ustawczych najwyższy priorytet. AUMA posiada bogate portfolio rozwiązań dla różnych wymagań SIL.