Przyszłość sektora węglowego w Polsce

Przyszłość sektora wydobycia i przetwórstwa węgla kamiennego w Polsce pod kątem projektów prowadzonych przez AUMA Polska.

Od kilku lat rynki węglowe na świecie znajdują się w głębokim kryzysie.

 

Główni, światowi, producenci węgla poszukują rozwiązań, które powstrzymają pogarszanie się wyników. Kryzys, wskutek niestabilności i niepewności uwarunkowań gospodarczych (m.in. niski rozwój głównych gospodarek światowych), społeczno – środowiskowych (m.in. zmiana modelu socjokulturowego) i politycznych (m.in. polityka klimatyczna), dotyka tak węgla energetycznego, jak i koksowego.

 

Skutkiem jest nadpodaż węgla na rynkach oraz niskie ceny, co negatywnie wpływa na sytuację górnictwa. Obecnie sektor górnictwa węgla kamiennego charakteryzuje się niewydolnością ekonomiczną, stanowiąc najsłabsze ogniwo łańcucha wartości energii i stali. Wysokie koszty produkcji wynikające z trudnych warunków wydobycia (głębokość, zagrożenia naturalne, długie drogi transportu, bardzo wysoki udział kosztów stałych, w tym kosztów pracy) dodatkowo pogarszają sytuację sektora spowodowaną nadpodażą i niską ceną węgla. Istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację sektora są zmiany strukturalne zachodzące na rynku energii i przejście z gospodarki tradycyjnej do niskoemisyjnej. Drugim czynnikiem są działania w kierunku obniżenia energochłonności gospodarki.

 

Aby sektor w dalszym ciągu stanowił wartość dodaną krajowej gospodarki, musi przejść program głębokiej restrukturyzacji, program który wymusza zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, rozwiązań oferowanych między innymi przez firmę AUMA, rozwiązań które pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez polskie górnictwo zasobów.

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Polsce w najbliższych latach przedstawione w poniższej tabeli pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość pod kątem realizowanych przez AUMA projektów dla tej branży.