Napędy do ciągłego zanurzenia

Nowością palety produktów AUMA są napędy przeznaczone do ciągłego zanurzenia w wodzie- jest to kontynuacja myśli technicznej projektantów, którzy przypomnijmy, zapewnili już w standardzie bardzo wysoki stopień ochrony napędów na poziomie IP68 wg normy EN 60529.

 

Co oznacza ciągłe zanurzenie napędów? Napędy mogą pracować w sposób ciągły, bez ograniczeń czasowych, do 60 metrów słupa wody. Specjalnie zaprojektowana koncepcja uszczelnienia zapewnia odpowiednią szczelność oraz bezpieczeństwo pracy. Napędy dzięki zastosowaniu powłoki KX-G (bez zawartości aluminium) gwarantują bardzo wysoką ochronę przed korozją zgodnie z normą EN ISO 12944-2: C5-M (obszary o wysokim stężeniu soli, prawie ciągłej kondensacji i silnym zanieczyszczeniu), Im1 (świeża woda), Im2 (woda morska lub słonawa), Im3 (gleba).

 

Zastosowanie omawianego rozwiązania? Okazuje się, że możliwości wykorzystania tego typu napędów są naprawdę duże. Począwszy od elektrowni wodnych, systemów hydrotechnicznych, m.in. śluz, zasuw i jazów do kontroli poziomu wody, obszarów przybrzeżnych lub portowych podlegających czasowemu, lub regularnemu zanurzeniu, ochrony przeciwpowodziowej, aż po obszary kanalizacji miejskiej narażonych na podtopienia. Napędy do ciągłego zanurzenia mogą być również przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem. Należy również podkreślić przyjazność dla środowiska, którą cechują się urządzenia AUMA.

 

W przypadku zalewania urządzeń o niższej klasie ochrony IP musimy liczyć się z przymusowym postojem instalacji oraz dodatkowym nakładem pracy. Wykorzystanie napędów do ciągłej pracy pod wodą zwalnia użytkownika końcowego z tych problemów oraz w znaczący sposób redukuje koszty eksploatacyjne.