Napędy AUMA w układach instalacji grzania i chłodzenia budynków

Oprócz stosowania napędów elektrycznych AUMA m.in. w przemyśle coraz szerszym polem dostaw napędów stają się instalacje grzania i chłodzenia w branży budownictwa komercyjnego typu biurowce, hotele, centra handlowe. Napędy elektryczne AUMA serii EQ i SQ znajdują zastosowanie w sterowaniu armaturą przemysłową np. typu przepustnice rowkowane na instalacjach w maszynowniach chłodniczych /wymiennikowniach/, gdzie wymaga się automatyzacji procesów związanych z obiegiem mediów typu woda grzewcza, woda lodowa, glikol itp. Przykładami wykorzystania napędów elektrycznych AUMA w ostatnim czasie stały się inwestycje prywatne w zakresie obiektów biurowych w Warszawie. Zapraszamy do współpracy.

 

Team AUMA Polska Sp. z o.o.