Napędy AUMA w branży hydrotechnicznej

Inżynierowie AUMA Polska od wielu lat zajmują się rozwiązywaniem problemów w branżach, które intuicyjnie kojarzone są z automatyzacją armatury przemysłowej. Gospodarka komunalna czy energetyka zawodowa oparta na paliwach kopalnych to sektory, które całkowicie słusznie kojarzone są z naszą działalnością. W ostatnich latach w cieniu tych największych obszarów naszego codziennego zainteresowania wyrosła szeroko pojęta branża hydrotechniczna. To co na pierwszy rzut oka może wydawać się tematem odległym od profilu rozwiązań naszych napędów ma rokrocznie spory udział w dynamicznym rozwoju naszej działalności.

 

Elektrownie wodne, zapory, zbiorniki retencyjne, a co za tym idzie również kanały żeglugowe wyposażone w niezbędne jazy oraz śluzy to do końca XX wieku domena wyłącznie rozwiązań hydraulicznych oraz napędów elektrycznych o zupełnie innym profilu niż AUMA. Wraz z postępem technologicznym i zaangażowaniem pracowników z wszystkich polskich oddziałów naszego przedsiębiorstwa udało się w znaczący sposób polepszyć kwestię precyzyjnego sterowania na tego typu obiektach. Napędy AUMA w połączeniu z przekładniami walcowo-czołowymi, kątowymi czy w niektórych przypadkach również ślimakowymi pozwalają na odpowiednie wygenerowanie momentu obrotowego potrzebnego do bezawaryjnej pracy przez wiele lat w najtrudniejszych warunkach. Spełnienie wymagań technicznych pod kątem mechanicznym to jednak w XXI wieku jedynie element całkowitego powodzenia tego typu realizacji. Procesy legislacyjne na szczeblu Unii Europejskiej nakazują krajom członkowskim działanie w ramach oszczędności energetycznej. To skutkuje wymuszeniem bardziej precyzyjnego działania w kwestii mocy elektrycznych zastosowanych rozwiązań. Drugim nieodłącznym elementem tego zagadnienia to ekologia. Napędy hydrauliczne wymagają częstej kontroli pod kątem niebezpiecznych dla środowiska wycieków zewnętrznych, które stanowią ogromne zagrożenie dla skażenia środowiska. Niejednokrotnie takiego niepożądanego działania nie da się już skutecznie odwrócić i dlatego zmiana świadomości w społeczeństwie na temat szkód wyrządzonych w środowisku pociągnęła za sobą wykorzystanie innych, bezpieczniejszych rozwiązań. Zastosowanie hermetycznych napędów AUMA, jako czystej alternatywy to coraz częściej obierany kierunek w tym sektorze. Poza omawianym tutaj bezpieczeństwem pozwala również na wieloletnią i całkowicie bezobsługową eksploatację, co jest niewątpliwie dużym udogodnieniem dla osób nadzorujących działanie poszczególnych obiektów.

 

Pomijając kwestie prawne i środowiskowe, zastosowanie napędów AUMA to z perspektywy inżynierii krok w stronę progresu technologicznego. Trudno bowiem wymagać od napędów hydraulicznych lub motoreduktorów precyzyjnego sterowania, które może być realizowane za pomocą wszystkich dostępnych protokołów komunikacyjnych. To samo dotyczy modułowej zabudowy, która w przypadku AUMA pozwala na sprawne dostosowanie napędu do istniejącej infrastruktury oraz łatwej i płynnej zmiany konfiguracji nawet wiele lat po dostawie.

 

Zapraszamy do współpracy

Team AUMA Polska