Napędy AUMA w blokach ciepłowniczych wykorzystujących współspalanie biomasy

W Polsce obok rozwoju OZE (Odnawialne Źródła Ciepła) to kogeneracja jest jednym z rozwiązań technologicznych wpisujących się w zaostrzone wymogi środowiskowe (tzw. politykę klimatyczną UE), a w tym w unijne normy dotyczące emisji gazów.

 

Obecnie wiele zakładów ciepłowniczych w celu ograniczenia emisji CO2 włącza się w proces produkcji ciepła poprzez współspalanie węgla i biomasy. Na chwilę obecną biomasa w Polsce jest drugim, najczęściej wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej, a ogromną jej zaletą jest jej dostępność, ponieważ biomasa jest wszelkiego rodzaju materiałem organicznym pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegającemu biodegradacji.

 

Proces produkcji ciepła poprzez współspalanie gwarantuje zarówno efektywny pod względem energetycznym jak i ekologicznym przebieg procesu, a to z kolei przekłada się na  spadek emisji gazów cieplarnianych oraz na zmniejszenie emisji tlenków siarki i azotu. Kolejną zaletą współspalania jest zwiększenie sprawności energetycznej przetwarzania energii chemicznej węgla, a szczególnie węgli trudno spalających się.

 

Napędy AUMA wpisują się w ten trend utrzymujący się w polskim ciepłownictwie i są stosowane na licznych instalacjach w blokach wykorzystujących współspalanie biomasy. Najbardziej popularny w polskich ciepłowniach blok o mocy od kilkunastu do kilkudziesięciu MW mocy cieplnej i/lub energetycznej z celu sprawnej i w dużym stopniu automatycznej i bezobsługowej obsługi wymaga zastosowania kilku a nawet kilkunastu napędów. Napędy pracują w takim bloku na licznych instalacjach sterując procesem produkcyjnym. Ich tryb pracy jest uzależniony od lokalizacji, ale pracują one zarówno jako urządzenia w trybie pracy zamknij/otwórz jak i regulacyjnym. Napędy AUMA są montowane   na każdego rodzaju armaturze, ale w głównej mierze są montowane na przepustnicach i zaworach grzybkowych oraz klapach.

 

Team AUMA Polska Sp. z o.o.