Napędy AUMA o zmiennej prędkości obrotowej

Dążąc do spełnienia coraz większych wymagań w zakresie precyzyjnej regulacji procesów firma AUMA oferuje nie tylko możliwość dostawy napędu wyposażonego w cyfrowy interfejs do szybkiej wymiany danych pomiędzy systemem DCS a urządzeniem, lecz również oferuje szereg innych możliwości programowych i sprzętowych. Jednym z rozwiązań jest napęd ze sterownikiem ACV o zmiennej prędkości obrotowej.

 

Wybrane funkcje:

  • Oddzielna nastawa prędkości w kierunku „otwórz” i „zamknij”
  • Możliwe zaprogramowanie napędu na określoną prędkość pracy lub sterowanie zewnętrzne prędkością poprzez sygnały binarne lub sygnał analogowy
  • Napęd może zwolnić samoczynnie w skrajnych pozycjach armatury w zakresie 0-25% drogi. W zakresie tym można ściśle zdefiniować prędkość działania
  • Funkcja „Profil prędkości” osobno dla pracy w kierunku „otwórz” oraz „zamknij” wykorzystuje do 9 punktów pośrednich pomiędzy skrajnymi pozycjami; w punktach tych (definiowanych przez użytkownika) określa się prędkość pracy napędu, a zmiana prędkości odbywa się samoczynnie w sposób liniowy.

 

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu z inżynierami sprzedaży firmy AUMA Polska Sp. z o.o.

 

Zapraszamy do współpracy

Team AUMA Polska Sp. z o.o.