Napęd łańcuchowy w napędach AUMA

Utrudniony dostęp do sterowania napędami na obiektach to bardzo często zauważalny problem, który rozwiązywany jest przez budowanie pomostów lub używanie drabinek, celem dostępu do sterowania.

 

Jak wiadomo od lat można odseparować sterownik od napędu i umieścić go w miejscu wygodnym dla obsługi, jednak pozostaje w takim przypadku utrudnienie z przesterowaniem kółkiem ręcznym awaryjnie np. w przypadku braku zasilania.

 

Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, napędy AUMA posiadają w swojej ofercie układy, które umożliwiają ręczne przesterowanie przy użyciu łańcucha. Linką zasprzęglamy koło, a następnie przesuwając łańcuchem dokonujemy ręcznego sterowania napędem.

 

Ile razy spotykamy się z sytuacją, w której zawieszony wysoko na rurociągu napęd elektryczny ma utrudniony dostęp do kółka ręcznego, jak często widzimy, że zastawka jest na tyle wysoka, iż aby móc przesterować ręcznie napędem musimy budować dodatkowy podest – prostszym rozwiązaniem w takim przypadku stają się napędy wyposażone w sterowanie przy użyciu koła łańcuchowego jak pokazano na poniższym zdjęciu. Rozwiązanie to na etapie wykonawstwa może zaoszczędzić dodatkowe koszty w postaci budowy schodów czy konstrukcji. Warto również już na etapie projektowym pomyśleć o tego typu wersji napędu.