REACH

AUMA Riester GmbH & Co. KG produkuje jako dalszy użytkownik wyroby w myśl rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Tym samym podlegamy obowiązkowi informowania zgodnie z artykułem 33 tego rozporządzenia i informujemy niniejszym, że nasze produkty zawierają elementy konstrukcyjne, w których zawarty jest ołów (numer CAS: 7439-92-1) w ilości powyżej 0,1 %. Odniesieniem jest tu najmniejszy wyrób w obrębie złożonego wyrobu.

 

Ołów metaliczny jest trwale związany jako składnik stopu. Nie istnieje ryzyko związane ze stosowaniem lub recyklingiem naszych produktów.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących implementacji rozporządzenia REACH w naszym przedsiębiorstwie prosimy o bezpośredni kontakt z nami.