Dział zakupów

Dział zakupów

Zadowolenie naszych klientów to nasz główny cel. Staramy się ciągle podnosić to zadowolenie.

 

Zdajemy sobie sprawę, że dział zakupów ma istotny udział w zapewnieniu satysfakcji klientów. Z tego powodu stale dostosowujemy nasze cele i procedury zakupów do życzeń i potrzeb naszych klientów. Ale to nie wszystko! Aby uzyskać optymalne rezultaty, w ciągle rozwijane procedury doskonalenia musimy wdrożyć też naszych partnerów – dostawców.

 

W łańcuchu zakupów musimy znaleźć, kształtować i rozwijać partnerów, którzy będą zaopatrywać nas terminowo w produkty, dobra inwestycyjne i usługi wysokiej jakości, interesujące zarówno z technologicznego, jak i cenowego punktu widzenia. Dostawcy powinni uświadomić sobie, że zadowolenie klientów jest naszym najważniejszym celem, oraz traktować wymagania i potrzeby klientów jako najwyższy priorytet.

 

Zadaniem działu zakupów jest jasna i transparentna prezentacja naszych wymogów stawianych partnerom, nadzorowanie realizacji wymagań i ewentualne doskonalenie procedur oraz regularna ocena pracy naszych partnerów, a także przygotowanie wyników analiz w celu wdrożenia i przeprowadzenia odpowiednich korekt i ulepszeń.

 

Od naszych partnerów oczekujemy gotowości przyjęcia naszych wymagań, transparentności w informowaniu firmy AUMA Riester GmbH & Co. KG o swoich kompetencjach i możliwościach technologicznych, jakościowych, kosztowych i terminowych, respektowania podjętych uzgodnień, traktowania krytycznych uwag lub propozycji racjonalizatorskich jako szansy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów i odstępstw od standardów oraz inicjowania i implementacji odpowiednich działań w ramach procesu doskonalenia.