AUMA Polska

AUMA Polska Sp. z o.o. została założona w 1998 roku i oferuje pełen zakres usług, od sprzedaży po obsługę posprzedażną.

AUMA Polska, jest spółką zależną niemieckiej grupy AUMA Riester GmbH & Co.KG. Centrala firmy znajduje się w Sosnowcu przy drodze krajowej 94 Olkusz-Katowice. Firma posiada 3 oddziały w Polsce zlokalizowane w Warszawie, Wrześni oraz Rumii. W Centrali oraz w każdym z naszych oddziałów posiadamy dział handlowy oraz dział serwisu.

Jesteśmy wiodącym producentem napędów elektrycznych armatury. Ciągły rozwój i doskonalenie urządzeń oraz wiedzy inżynierów sprzedaży i serwisu pozwala nam na realizację najbardziej wymagających projektów w branżach: wodnej, energetycznej, gazowej, przemysłowej, petrochemicznej oraz górniczej.

Oferujemy także wsparcie dla Klientów w formie bezpłatnych szkoleń, wizji lokalnych na obiekcie i adaptację nietypowych rozwiązań.

AUMA Polska Sp. z o.o. (limited liability company) was founded in 1998. It offers a wide portfolio of services ranging from sales to after-sale service.

AUMA Polska is a subsidiary of the German group AUMA Riester GmbH & Co.KG. The Polish headquarters are situated in Sosnowiec, close to the national road no. 94 Olkusz-Katowice. The company includes 3 locations in Poland, namely in Warsaw, Września and Rumia. At headquarters as well as in each of our Locations, we serve our customers through our sales department and after sales service.

We are a leading manufacturer of electric actuators. Thanks to continuous growth, machine development and excellent know-how of our sales and service experts we can tackle the most challenging projects in water, petro-chemical and mining industries as well as in the energy and industry sectors.

We also provide free training to our customers , on-site visits and adaptation of specific and unusual solutions.

 

AUMA Polska SP. z.o.o.

ul. Komuny Paryskiej 1 d
PL-41-219 Sosnowiec
Tel: +48 32 783 52 00
Fax: +48 32 783 52 08
 biuro@auma.com.pl
 www.auma.com.pl

 

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - KRS;
KRS 0000091383;
REGON 273935319;
NIP 634-22-80-810;
Nr rejestrowy BDO 000044103
Kapitał zakładowy:
1 500 000.00 zł