Sterownik AC z ochroną przeciwwybuchową

W instalacjach, w których mogą występować atmosfery wybuchowe, należy stosować urządzenia zabezpieczone przed wybuchem. Są one tak skonstruowane, że nie mogą stać się źródłem zapłonu. Nie wytwarzają one iskier ani wysokich temperatur na powierzchni.

 

Certyfikację przeprowadza się we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi.

 

Dla napędów wieloobrotowych SAEx/SAREx 07.2 - 16.2 i napędów niepełnoobrotowych SQEx/SQREx 05.2 - 14.2 dostępny jest sterownik AUMATIC ACExC ze zintegrowanym lokalnym panelem sterowania.