Napędy ustawcze z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym SQVEx i SQRVEx

Oferowane przez AUMA napędy niepełnoobrotowe SQVEx do pracy sterującej oraz SQRVEx do pracy regulacyjnej to elektryczne napędy ustawcze o zmiennym czasie przesterowania, certyfikowane do eksploatacji w otoczeniu zagrożonym wybuchem.

 

Napędy niepełnoobrotowe serii SQVEx są zaprojektowane do pracy sterującej i pracy pozycjonującej (klasa A i B) / (praca dorywcza S2 - 15 min)

 

Napędy niepełnoobrotowe serii SQRVEx są zaprojektowane do pracy regulacyjnej (klasa C) S4 - 25 %.