Napędy niepełnoobrotowe

Zgodnie z normą EN ISO 5211 z napędem niepełnoobrotowym mamy do czynienia wtedy, gdy do kompletnego włączenia wymagany jest mniej niż jeden pełny obrót na wejściu armatury.

 

Armatury niepełnoobrotowe – klapy lub kurki – umożliwiają często całkowite obracanie. Aby mimo obsługi ręcznej precyzyjnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, napędy niepełnoobrotowe SQ posiadają wewnętrzne ograniczniki krańcowe.

Praca sterująca lub regulacyjna

Klasa A: OTWIERANIE-ZAMYKANIE lub praca sterująca. Napęd ustawczy musi w całym zakresie nastawy doprowadzić armaturę z położenia całkowitego otwarcia do położenia całkowitego zamknięcia i odwrotnie.

Klasa B: impulsowanie, pozycjonowanie lub praca pozycjonująca. Napęd ustawczy musi okresowo doprowadzić armaturę w dowolne położenie (położenie całkowitego otwarcia, pozycja pośrednia i położenie całkowitego zamknięcia).

Klasa C: modulacja lub też praca regulacyjna. Napęd ustawczy musi regularnie doprowadzać armaturę w dowolne położenie między całkowitym otwarciem i całkowitym zamknięciem.