Produkty

W instalacjach procesowych ciecze, gazy, opary i granulaty są transportowane przez rurociągi. Armatury przemysłowe służą do otwierania lub zamykania tych dróg transportowych bądź regulacji natężenia przepływu. Za pomocą napędów ustawczych AUMA armatury są zdalnie sterowane ze stanowiska dyspozytorskiego.

 

Napędy liniowe

Elektryczne napędy liniowe do wykonywania ruchów liniowych, np. w zaworach, mogą być kombinacją napędu wieloobrotowego SA ... z przekładnią liniową LE. W celu włączania mechanizmu dźwigniowego przekładnię liniową LE można zamontować też na podstawie.

Systemy komunikacyjne

Sterowanie równoległe, fieldbus czy też oba rozwiązania ze względu na redundancję? Jeżeli fieldbus, jaki protokół? Niezależnie od wybranego rodzaju komunikacji, dla wszystkich systemów stosowanych w technice sterowania procesowego dostępne są napędy AUMA z odpowiednim interfejsem.