Privacyverklaring van AUMA Riester GmbH & Co. KG

Inleiding

Het verheugt ons dat u onze website bezoekt. AUMA Riester GmbH & Co. KG (hierna „AUMA“, „wij“ of „ons“) hecht veel waarde aan de veiligheid van gegevens van de gebruiker en de naleving van bepalingen inzake de gegevensbescherming. Hierna leest u hoe wij uw persoonlijke gegevens op onze website verwerken.

 

Verantwoordelijke vestiging en coördinator gegevensbescherming

Verantwoordelijke vestiging:

AUMA Riester GmbH & Co.KG, Aumastr. 1, 79379 Müllheim

Tel.: +49 7631 809 1250

E-mail: info@auma.com

 

Coördinator gegevensbescherming:

E-mail: dsb@auma.com

 

Begrippen

De in deze privacyverklaring gebruikte vakbegrippen zijn bedoeld als juridisch gedefinieerd in art. 4 AVG.

 

Informatie over gegevensverwerking

Automatische gegevensverwerking (log-files enz.)

U kunt onze site bezoeken zonder daarbij actief informatie over uw persoon achter te laten. Wij slaan echter wel automatisch, elke keer dat de website bezocht wordt, toegangsgegevens (server-log-bestanden) op, zoals de naam van uw internetprovider, het gebruikte besturingssysteem, de website vanaf waar u onze site bezoekt, de datum en duur van uw bezoek of de naam van het opgevraagde bestand. Uit veiligheidsoverwegingen, bijvoorbeeld voor het herkennen van aanvallen op onze website, slaan we het IP-adres van de gebruikte computer voor de duur van 14 dagen op. Deze gegevens worden uitsluitend ter verbetering van onze dienst geanalyseerd en er kunnen geen conclusies over uw persoon uit getrokken worden. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6 par. 1 lit. f) AVG.
We verwerken en gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden:
1. Ter beschikking stellen van de website
2. Verbetering van onze website en
3. Verhinderen en herkennen van fouten/storingen evenals misbruik van de website.
De verwerking gebeurt in het gerechtvaardigd belang om de functionaliteit van de website, evenals de storingvrije en veilige werking ervan te kunnen waarborgen en om deze website aan te kunnen passen aan de wensen en eisen van de gebruiker.

 

Gebruik van cookies (algemeen, werking, opt-out-links enz.)

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Het gebruik van cookies dient ons gerechtvaardigd belang om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken en berust op art. 6 par. 1 lit. f) AVG. Bij cookies gaat het om een standaard internettechnologie voor het opslaan en oproepen van inlog- en andere gebruikersinformatie voor alle gebruikers van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw device worden opgeslagen. Ze zorgen ervoor dat wij o.a. gebruikersinstellingen kunnen opslaan, zodat onze website in een op uw device aangepast formaat kan worden weergegeven. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browser-sessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zog. session cookies). Andere cookies blijven op uw device achter en maken het voor ons of onze partnerondernemingen mogelijk uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (zog. permanente cookies).

U kunt uw browser zodanig instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en per geval over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of geheel kunt uitsluiten. Verder kunnen de cookies achteraf worden gewist, waardoor u gegevens verwijdert die de website op uw computer heeft opgeslagen. Het deactiveren van de cookies (zog. opt-out) kan tot bepaalde beperkingen van de functionaliteit van onze website leiden.

 

Categorieën betroffen gebruikers:          

Bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten

Opt-out:                                 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442  

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari https://support.apple.com/de-de/HT201265

Wettelijke basis:                

Toestemming (art. 6 par. 1 lit. a) AVG); gerechtvaardigd belang (art. 6 par. 1 lit. f) AVG).

De betreffende wettelijke basis wordt bij het betreffende tool concreet benoemd

Gerechtvaardigd belang:

Opslag van opt-in voorkeuren, weergave van de website, waarborging van de functionaliteit van de website, behoud van de gebruikersstatus gedurende het bezoek aan de website, herkenning voor volgende websitebezoekers, gebruiksvriendelijke onlinedienst, waarborging van chatfunctie

 

Onlinemarketing

Om ons bereik en de bekendheid van onze onlinedienst permanent te kunnen vergroten, verwerken wij persoonlijke gegevens in het kader van onlinemarketing, in het bijzonder met het oog op potentiële interessen en voor de meting van de effectiviteit van onze marketingactiviteiten.

Voor de meting van de effectiviteit van onze marketingactiviteiten en voor de herkenning van potentiële interessen wordt hiervoor relevante informatie in cookies opgeslagen of worden er overeenkomstige processen gebruikt. Gegevens die in cookies zijn opgeslagen, kunnen bestaan uit bekeken webinhoud, bezochte websites, instellingen en gebruikte functies en systemen. Regelmatig worden voor de beschreven doeleinden echter geen platte gegevens van de gebruiker verwerkt. De gegevens worden dan zodanig gewijzigd dat de werkelijke identiteit van de gebruikers noch voor ons, noch voor de aanbieder van de gebruikte tool bekend is. De aldus gewijzigde gegevens worden vaak in gebruikersprofielen opgeslagen.

Als er gebruikersprofielen opgeslagen worden, kunnen de gegevens bij een bezoek aan andere onlinesites, die dezelfde onlinemarketingprocessen gebruiken, gelezen, aangevuld en op de server van het onlinemarketingproces worden aangevuld.

Het succes van de door ons weergegeven reclame kunnen we bepalen aan de hand van samengevatte gegevens, waartoe ons de aanbieder van het onlinemarketingproces toegang geeft (zog. conversiemeting). In het kader van deze conversiemetingen kunnen we nagaan of een marketingactiviteit tot een aankoop bij de bezoeker van onze onlinedienst heeft geleid. Aan de hand van deze analyse hebben wij inzicht in het succes van onze onlinemarketing.

 

Categorieën betroffen gebruikers:          

Bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten, geïnteresseerden, communicatiepartners, zaken- en contractpartners

Categorieën gegevens:

Gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in bepaalde webinhoud, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens

Doeleinden van de verwerking:

Marketing (gedeeltelijk ook gebaseerd op interessen en gedrag), conversiemeting, click-tracking, ontwikkeling marketingstrategieën en verhoging van de efficiëntie van de campagnes

Wettelijke basis:

Toestemming (art. 6 par. 1 lit. a) AVG); gerechtvaardigd belang (art. 6 par. 1 lit. f) AVG)

Gerechtvaardigd belang:

Optimalisatie en verdere ontwikkeling van de website, winststijging, klantenbinding en -werving

 

Google Tag Manager

Gebruikte dienst:     

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacybescherming:               

https://policies.google.com/privacy

Opt-Out-link:               

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  of

https://myaccount.google.com/

Wettelijke basis: 

Gerechtvaardigd belang (art. 6 par. 1 lit. f) AVG)

Gerechtvaardigd belang: 

Coördinatie van verschillende tools, management, eenvoudige bedienbaarheid en weergave

 

Google Analytics

Gebruikte dienst:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacybescherming:               

https://policies.google.com/privacy

Opt-Out-link:               

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  of

https://myaccount.google.com/

Wettelijke basis:         

Toestemming (art. 6 par. 1 lit. a) AVG)

 

Visable Website Leads

Gebruikte dienst:     

Visable GmbH, ABC-Straße 21, 20354 Hamburg, Germany

Privacybescherming:  

https://www.visable.com/de_de/datenschutz-20210722              

Wettelijke basis: 

Gerechtvaardigd belang (art. 6 par. 1 lit. f) AVG)

Gerechtvaardigd belang: 

Klantenbinding en -werving B2B, winsttoename, efficiënte vormgeving B2B verkoopactiviteiten.

 

Aanwezigheid op social media

Wij zijn ook present op social media en carrièreplatforms, om met de daar geregistreerde gebruikers informatie te kunnen uitwisselen en ongecompliceerd in contact te kunnen komen.

De gegevens van de gebruikers worden gedeeltelijk gebruikt om marktonderzoek uit te voeren voor reclamedoeleinden. Via het gedrag van de gebruikers, bijv. het aangeven van interessen, kunnen gebruikersprofielen opgesteld en gebruikt worden om reclame aan te passen aan de interessen van doelgroepen. Hiervoor worden regelmatig cookies op het device van de gebruikers geïnstalleerd, mede afhankelijk van het feit of u een geregistreerde gebruiker van het sociale netwerk bent.

Afhankelijk van waar het sociale netwerk wordt gebruikt, kan het tot een verwerking van de gebruikersgegevens buiten de Europese Unie resp. buiten de Europese Economische Ruimte komen. Er kunnen hierdoor risico’s voor de gebruikers ontstaan, bijv. als het gaat om het handhaven van uw rechten.

 

Categorieën betroffen gebruikers:          

Geregistreerde gebruikers en niet-geregistreerde gebruikers van het sociale netwerk

Categorieën gegevens:

Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mail-adres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bijv. tekst, foto’s, video’s), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interessen, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres)

Doeleinden van de verwerking:

Uitbreiding van het bereik, aansluiting op het netwerk

Wettelijke basis:

Gerechtvaardigd belang (art. 6 par. 1 lit. f) AVG), toestemming (art. 6 par. 1 lit. a) AVG)

Gerechtvaardigd belang:

Interactie en communicatie op social media, winststijging, inzicht in doelgroepen

 

Instagram

Gebruikte dienst:                

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Privacybescherming                           

https://help.instagram.com/519522125107875

https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-Out-link:                           

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

 

Facebook

Gebruikte dienst:

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Privacybescherming 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Opt-Out-link:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 

LinkedIn

Gebruikte dienst:

LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Privacybescherming

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-Out-link:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

                                   

Twitter

Gebruikte dienst:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ierland

Privacybescherming

https://twitter.com/de/privacy

Opt-Out-link:

https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options

 

YouTube

Gebruikte dienst:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacybescherming:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-Out-link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oder https://myaccount.google.com/

 

Xing

Gebruikte dienst:

New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland

Privacybescherming

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

           

Plug-ins en geïntegreerde content van externe aanbieders

In onze onlinedienst hebben we functies en content geïntegreerd die van externe aanbieders afkomstig is. Zo kunnen video’s, weergaven, knoppen of bijdrages (hierna content genoemd) geïntegreerd worden.

Om de bezoekers van onze onlinedienst content te kunnen weergeven, verwerkt de betreffende externe aanbieder onder andere het IP-adres van de gebruiker, zodat de content aan de browser kan worden doorgegeven en daar weergegeven. Zonder deze verwerking is een integratie van content van externe aanbieders niet mogelijk.

Meer informatie wordt gedeeltelijk via zogenaamde pixel-tags of web beacons vergaard, waardoor de externe aanbieder informatie ontvangt over het gebruik van de content of het bezoekersverkeer op onze onlinedienst, technische informatie over de browser of het besturingssysteem van de gebruiker, de bezoektijden of te verwijzen websites. De aldus vergaarde gegevens worden in cookies op het device van de gebruiker opgeslagen. Om de persoonlijke gegevens van de bezoekers van onze onlinedienst te beschermen, hebben we veiligheidsmaatregelen getroffen om een automatische overdracht van deze gegevens tegen te gaan. Deze gegevens worden pas doorgegeven op het moment dat u de knoppen gebruikt resp. de externe content aanklikt. Hiervoor gebruiken wij Shariff van de fa. Heise.

Informatie over het omzetten van Shariff, afhankelijk van het gebruikte CMS-systeem vindt u op:

https://github.com/heiseonline/shariff

 

Categorieën betroffen gebruikers:

Gebruikers van de plug-ins

Categorieën gegevens: 

Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interessen, toegangstijd), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres), contactgegevens (bijv. e-mail-adres, telefoonnummer), stamgegevens (bijv. naam, adres)

Doeleinden van de verwerking:

Vormgeving van onze onlinedienst, vergroting van het bereik met reclame in social media, gedeelten van bijdrages en content, op interessen en gedrag gebaseerde marketing, cross-device-tracking

Wettelijke basis:

Toestemming (art. 6 par. 1 lit. a) AVG)

 

Google Maps

Gebruikte dienst:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacybescherming 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-Out-link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oder https://myaccount.google.com/

Wettelijke basis

Toestemming (art. 6 par. 1 lit. a) AVG)

 

YouTube

Gebruikte dienst:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacybescherming

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-Out-link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oder https://myaccount.google.com/

Wettelijke basis

Toestemming (art. 6 par. 1 lit. a) AVG)

 

Contact

Wij bieden u op onze onlinedienst de mogelijkheid direct contact met ons op te nemen of informatie over de verschillende manieren om contact met ons op te nemen.

Mocht u contact met ons opnemen, dan verwerken wij de gegevens van de persoon die aanvraagt in een omvang die nodig is voor het beantwoorden resp. bewerken van de aanvraag. Afhankelijk van de manier waarop contact met ons wordt opgenomen, kunnen de verwerkte gegevens variëren.

 

Categorieën betroffen gebruikers:

Personen die aanvragen

Categorieën gegevens:

Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mail-adres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bijv. tekst, foto’s, video’s), gebruiksgegevens (bijv. interessen, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres)

Doeleinden van de verwerking:

Bewerking van aanvragen

Wettelijke basis:

Toestemming (art. 6 par. 1 lit. a) AVG), uitvoering en voorbereiding van het contract (art. 6 par. 1 lit. b) AVG)

 

Registratie

Wij bieden de mogelijkheid een gebruikersaccount op onze onlinedienst aan te leggen. In het kader van de registratie verzamelen wij van de geïnteresseerde bezoekers de gegevens die we nodig hebben om een gebruikersaccount aan te maken en de bijbehorende functies ter beschikking te stellen.

Om dit gebruik van het interne gedeelte te beschermen, registreren wij de IP-adressen en het tijdstip van toegang om misbruik van een gebruikersaccount en onbevoegd gebruik te voorkomen. Deze gegevens geven wij niet aan derden door, hetzij dit nodig is voor het vorderen van aanspraken of wij zijn hiertoe wettelijk verplicht.

 

Categorieën betroffen gebruikers:

Geregistreerde gebruikers

Categorieën gegevens:

Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mail-adres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bijv. tekst, foto’s, video’s), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interessen, toegangstijden)

Doeleinden van de verwerking:

Vereenvoudiging van de websitefunctie, uitvoering van het contract, klantenbinding

Wettelijke basis:

Toestemming (art. 6 par. 1 lit. a) AVG)

 

Gegevensoverdracht

Wij zijn een wereldwijde onderneming met hoofdkantoor in Duitsland. De gegevens van de bezoekers van onze onlinedienst worden in onze gecentraliseerde klantendatabank in Duitsland met inachtneming van alle bepalingen op het gebied van gegevensbescherming opgeslagen en in het kader daarvan voor het hele concern voor interne administratieve doeleinden verwerkt. Een andere verwerking dan die voor administratieve doeleinden vindt niet plaats.

 

Wettelijke basis:

Gerechtvaardigd belang (art. 6 par. 1 lit. f) AVG)

Gerechtvaardigd belang:

Zog. concernvrijstelling, gecentraliseerde administratie en administratie in de onderneming voor het gebruik van synergie-effecten, kostenbesparing, verhoging van de effectiviteit

 

Voor het uitvoeren van contracten of voor het voldoen aan een juridische verplichting, kan het nodig zijn dat wij persoonlijke gegevens moeten doorgeven. Als de daarvoor benodigde gegevens niet beschikbaar worden gesteld, kan het zijn dat het contract met de betroffen persoon niet kan worden gesloten.

 

Wij geven gegevens door aan landen buiten de EER (zog. derde landen). Dit gebeurt op basis van de hiervoor vermelde doeleinden (doorgifte binnen het concern en/of andere ontvangers). De doorgifte vindt alleen plaats om te kunnen voldoen aan onze contractuele en wettelijke plichten of op basis van een daarvoor gegeven toestemming van de betreffende persoon. Bovendien vindt de doorgifte plaats met inachtneming van de geldende wetten inzake gegevensbescherming en in het bijzonder conform art. 44 ff. AVG, in het bijzonder op basis van aangenomen adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of op basis van bepaalde garanties (bijv. modelbepalingen inzake gegevensbescherming enz.).

 

Opslagduur

Wij slaan de gegevens van bezoekers aan onze onlinedienst in principe op zolang dit voor het uitvoeren van onze dienst nodig is of voor zover hierin door de Europese richtijn- en regelgevende autoriteit of door een andere wetgever in wetten of voorschriften waaraan wij onderworpen zijn, voorzien is. In alle andere gevallen verwijderen wij de persoonlijke gegevens nadat ze aan hun doel hebben voldaan, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om tegemoet te komen aan juridische verplichtingen (wij zijn bijvoorbeeld op basis van bewaartermijnen met het oog op fiscale en handelsrechten verplicht documenten zoals contracten en facturen voor een bepaalde periode te bewaren).

 

Automatische besluitvormingsprocessen

Wij zien af van een geautomatiseerd besluitvormingsproces of van profiling.

 

Wettelijke basis

De doorslaggevende wettelijke basis is overwegend te vinden in de AVG. Deze AVG wordt door nationale wetten van de lidstaten aangevuld en is evt. samen met of aanvullend op de AVG toepasbaar.

Toestemming:

Art. 6 par.1 lit. a) AVG dient als wettelijke basis voor de verwerkingsprocessen waarvoor wij toestemming voor een bepaalde verwerking hebben gekregen.

Uitvoering van het contract:

Art. 6 par . 1 lit. b) AVG dient als wettelijke basis voor verwerkingen die nodig zijn voor het nakomen van een contract, waarvan de contractpartij de betreffende persoon is of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen die volgen op aanvraag van de betreffende persoon.

Juridische verplichting:

Art. 6 par. 1 lit. c) AVG dient als wettelijke basis voor verwerkingen die voor het nakomen van een juridische verplichting noodzakelijk is.

Vitale belangen:

Art. 6 par. 1 lit. d) AVG dient als wettelijke basis, als de verwerking nodig is om vitale belangen van de betreffende persoon of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Algemeen belang:

Art. 6 par. 1 lit. e) AVG dient als wettelijke basis voor verwerkingen die nodig zijn voor de waarneming van een taak, die het algemeen belang dienen of die in de uitoefening van openbaar gezag gebeuren, die aan de verantwoordelijke overgedragen is.

Gerechtvaardigd belang:

Art. 6 par. 1 lit. f) AVG dient als wettelijke basis voor verwerkingen die voor het waarborgen van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde nodig zijn, voor zover niet de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betroffen persoon voor wie de bescherming van persoonlijke gegevens nodig is, de overhand hebben, in het bijzonder in gevallen waarbij het bij de betroffen persoon om een kind gaat.

 

Rechten van de betroffen personen

Recht op informatie:

Betroffen personen hebben conform art. 15 AVG het recht, om een bevestiging te vragen of wij de betreffende gegevens verwerken. U kunt deze gegevens en de extra informatie die in art. 15 par. 1 AVG vermeld staat, evenals een kopie van uw gegevens opvragen.

Recht op rectificatie:

Betroffen personen hebben conform art. 16 AVG het recht, om rectificatie of aanvulling van de hen betreffende en door ons verwerkte gegevens te vragen.

Recht op verwijdering:

Betroffen personen hebben het recht conform art. 17 AVG, om de onmiddellijke verwijdering van de hen betreffende gegevens vragen. Alternatief kunnen ze door ons conform art. 18 AVG om de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

Betroffen personen hebben conform art. 20 AVG het recht om de beschikbaarheid van de ons door hen beschikbaar gestelde gegevens op te eisen en om te vragen om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke.

Klachtrecht:

Betroffen personen hebben verder het recht bij de voor hen verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG een klacht in te dienen.

Recht van bezwaar:

Voor zover persoonlijke gegevens op basis van wettelijk belang conform art. 6 par.1 S. 1 lit. f) AVG verwerkt worden, hebben betroffen personen het recht, conform art. 21 AVG bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens, voor zover daarvoor redenen zijn die uit de bijzondere situatie ervan resulteren of als het bezwaar zich tegen directe reclame richt. In het laatste geval hebben betroffen personen een algemeen recht van bezwaar, dat zonder opgave van een bijzondere situatie door ons gerealiseerd wordt.

 

Bezwaar

Sommige gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van de betroffen personen. Zij mogen een al gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Daarvoor is een korte mededeling resp. e-mail naar dsb@auma.com genoeg. De wettigheid van de tot het tijdstip van bezwaar uitgevoerde gegevensverwerking blijft onberoerd door het bezwaar.

 

Externe links

Op onze website vindt u links naar de onlinediensten van andere aanbieders. Wij wijzen u hiermee op het feit dat wij geen invloed hebben op de inhoud van de onlinediensten die zich onder de links bevinden en op de naleving van bepalingen inzake gegevensbescherming door hun aanbieders.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, deze privacyverklaring op elk gewenst moment, bij wijzigingen in onze onlinedienst en onder inachtneming van de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming, aan te passen, zodat ze aan de juridische eisen voldoen.

 

Privacyverklaring voor sollicitanten

 

Privacyverklaring voor zakenpartners