AUMA Cloud

Met de AUMA Cloud biedt AUMA een kosteloze en veilige cloud-gebaseerde oplossing om asset management en preventieve instandhouding van AUMA aandrijvingen efficiënt en kostengeoriënteerd vorm te geven en de beschikbaarheid van installaties duurzaam te waarborgen. De AUMA Cloud is een eenvoudig te gebruiken interactief platform waarmee gedetailleerde gegevens van alle aandrijvingen in een installatie kunnen worden verzameld en geëvalueerd. De eigenaar/gebruiker van de installatie kan hoge belastingen of mogelijke behoefte aan onderhoud vroegtijdig herkennen en de respectievelijke maatregelen in gang zetten om onverwachte uitval te voorkomen.

Industrie 4.0 voor aandrijvingen

AUMA aandrijvingen beschikken over een omvangrijke registratie van bedrijfsgegevens. Bedrijfsgegevens zoals de schakelfrequentie, bedrijfsuren van de motor, temperaturen, trillingen, draaimomenten, waarschuwingsmeldingen en storingen leveren informatie over de belastingen waaraan een aandrijving – en de bijbehorende afsluiter – gedurende hun technische levensduur zijn blootgesteld. In de AUMA Cloud worden de gegevens geëvalueerd en in een overzichtelijke vorm aan de gebruiker ter beschikking gesteld. Bovendien worden er belangrijke karakteristieke waarden, zoals bijvoorbeeld de uptime van de aandrijving en het Full Stroke Equivalent van de afsluiter berekend. U als eigenaar/gebruiker kunt zich dus zelfstandig een beeld vormen over de staat van uw aandrijvingen en afsluiters. Maatregelen voor de instandhouding kunt u op basis van de daadwerkelijke belastingen plannen. Indien u een nauwkeurigere diagnose nodig hebt, stuurt u de gegevens uit de Cloud snel en eenvoudig door naar de AUMA Service. Daardoor is een gedetailleerde diagnose op afstand mogelijk; kosten voor servicebezoeken ter plaatse worden gereduceerd en het verhelpen van fouten verloopt duidelijk sneller. AUMA zal ook in de toekomst de digitalisering verder stimuleren en de AUMA Cloud met nog meer innovatieve onderhoudsconcepten aanvullen. Daartoe behoren bijvoorbeeld de live-bewaking van decentrale installaties, machine learning en interfaces naar interne en externe systemen.

Gewoon proberen.

Als web-applicatie loopt de AUMA Cloud in iedere browser en er hoeft niets te worden geïnstalleerd. U dient zich te registreren en in te loggen om van de functies gebruik te kunnen maken. De gebruikmaking van de AUMA Cloud is kosteloos.

 

Opent u gewoon de volgende

link: https://cloud.auma.com/

 

Meer informatie vindt u in onze

productflyer