De AUMA Academy informeert!

Selectie van de flenzen en de soorten uitgaande as. EV-A-01

Een bijzondere interface is de mechanische verbinding met de afsluiter. De flens verbindt de aandrijving met de afsluiter.
De bewegingsrichting van de afsluiter is doorslaggevend voor de keuze van de aandrijving met overeenkomstige flens en aandrijfvorm.

In deze video ziet u volgens welke criteria u de passende AUMA aandrijving voor uw afsluiter kiest. In samenhang daarmee bieden wij verschillende trainingen in de AUMA Academy aan! 
 


Selectie van de bedrijfsmodus en draaimoment EV-A-02

De vragen: Wordt de afsluiter vaak of zelden bediend? Sluit en opent u de afsluiter alleen of zet u hem ook in de tussenstanden? Worden met de bedrijfsmodus en het draaimoment beantwoord.


In deze video ziet u volgens welke criteria u de passende AUMA aandrijving voor uw afsluiter kiest.


In enkele stappen afsluiters automatiseren EV-A-03

Elke afsluiter kan door AUMA worden geautomatiseerd. Paul laat ons zien hoe de afsluiters met behulp van AUMA-aandrijvingen met besturing in de regeltechniek worden geïntegreerd.

 

In deze video kunt u zien volgens welke criteria u de passende AUMA-aandrijving voor uw afsluiter kunt uitkiezen.

In samenhang daarmee bieden wij verschillende trainingen in de AUMA Academy aan!


Selectie van het toerental van de uitgaande as op basis van de insteltijd van de afsluiter EV-A-04

Nu laten we zien welke aandrijving geschikt is voor de insteltijd van de afsluiter? Gebaseerd op de specificaties van de afsluiter: De insteltijd, de instelweg en het aantal omwentelingen per slag kunnen worden bepaald en zo kan de geschikte aandrijving worden geselecteerd!

 

In deze video kunt u zien volgens welke criteria u de passende AUMA-aandrijving voor uw afsluiter kunt uitkiezen.

In samenhang daarmee bieden wij verschillende trainingen in de AUMA Academy aan!


Inbedrijfstelling van draaimoment- en wegschakelmechanismen EV-B-01

AUMA aandrijvingen – inbedrijfstelling van het draaimoment- en wegschakelmechanisme voor NORM multi-turn aandrijvingen.
Zonder aandrijfbesturing van AUMA, maar met externe besturing.
U bent verantwoordelijk voor de inbedrijfstelling. U dient ervoor te zorgen dat de aandrijving probleemloos in het samenspel van de installatie wordt geïntegreerd.
Daarvoor zijn instellingen, optimalisaties en indien nodig nauwkeurig afstellen aan de aandrijving nodig.
In deze video krijgt u uitleg over de inbedrijfstelling van de AUMA aandrijvingen. In samenhang daarmee bieden wij verschillende trainingen in de AUMA Academy aan!