Apparaatintegratie download

Bij de communicatieprotocollen worden de prestatiekenmerken van de apparaten in de vorm van een apparaatgegevensblad en een bestand met apparaatstamgegevens in XML-formaat door de fabrikanten gedocumenteerd en voor de gebruikers ter beschikking gesteld. Opbouw, inhoud en codering van dit bestand met apparaatstamgegevens zijn gestandaardiseerd.

 

Ze maken een gemakkelijke integratie van onze producten in installaties met apparaten van andere fabrikanten mogelijk.