Multi-turn aandrijvingen

Volgens de EN ISO 5210 is er sprake van een multi-turn aandrijving indien de aandrijving de in de afsluiter optredende stangkrachten kan opnemen en voor de regelweg resp. de slag van de afsluiter meer dan een volledige omwenteling nodig is. In de meeste toepassingsgevallen zijn er voor multi-turn afsluiters aanzienlijk meer omwentelingen noodzakelijk, zo hebben schuifafsluiters vaak stijgende spindels. Om die reden is bij de multi-turn aandrijvingen SA de uitgaande as als holle as uitgevoerd, waardoor in dergelijke gevallen de spindel wordt geleid.

Open-dicht bedrijf of regelbedrijf

Klasse A: OPEN-DICHT of open-dicht bedrijf. De aandrijving moet de afsluiter over de totale stelweg vanuit de stand volledig geopend in de stand volledig gesloten brengen en vice versa.

Klasse B: inching, positionering of positioneerbedrijf De aandrijving moet de afsluiter af en toe in een willekeurige stand (volledig geopend, tussenstand en volledig gesloten) brengen.

Klasse C: Moduleren of tevens regelbedrijf. De aandrijving moet de afsluiter regelmatig in een willekeurige stand tussen volledig geopend en volledig gesloten brengen.

Klasse D: Permanent moduleren. De aandrijving moet de afsluiter doorlopend in iedere stand tussen volledig geopend en volledig gesloten brengen.