Functionele veiligheid - SIL

[Translate to Nederlands:] Funktionale Sicherheit - SIL

Functionele veiligheid en SIL zijn sleutelwoorden die steeds vaker in één adem worden genoemd met de veiligheid van technische installaties - niet in de laatste plaats door het van kracht worden van nieuwe internationale normen.

 

Ook AUMA-aandrijvingen worden in veiligheidskritische toepassingen gebruikt en dragen bij aan de veilige werking van technische systemen. Daarom is functionele veiligheid een centraal thema bij AUMA.

  

De AC .2 is de ideale besturing voor veeleisende regeltaken wanneer communicatie via de veldbus vereist is of wanneer de aandrijving diagnostische informatie moet leveren voor de optimalisatie van de bedrijfsparameters.

 

Om deze functies ook voor SIL 2- en SIL 3-toepassingen beschikbaar te stellen, heeft AUMA een speciale SIL-module voor de AC. 2 ontwikkeld;

 

De SIL-module

De SIL-module is een extra elektronische eenheid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van veiligheidsfuncties. Deze SIL-module wordt in de geïntegreerde AC .2-besturing toegepast.

 

Als in een noodgeval om een veiligheidsfunctie wordt gevraagd, wordt de standaardlogica van de AC. 2 omzeild en wordt de veiligheidsfunctie via de SIL-module uitgevoerd.

 

Op de SIL-module worden alleen relatief eenvoudige componenten zoals transistors, weerstanden en condensatoren gebruikt, waarvan de uitvalpercentages volledig bekend zijn. De vastgestelde veiligheidskencijfers laten het gebruik toe in SIL 2 en, in een redundant uitvoering (1oo2, "one out of two"), in SIL 3-toepassingen.

 

Prioriteit voor de veiligheidsfunctie

Een systeem met een AC .2 in de SIL-versie combineert de functies van twee besturingen. Enerzijds kunnen de standaardfuncties van de AC .2 worden gebruikt voor "normaal gebruik". Anderzijds worden via de geïntegreerde SIL-module de veiligheidsfuncties uitgevoerd.

De veiligheidsfuncties hebben altijd voorrang op het normale gebruik. Dit wordt gewaarborgd door de standaardlogica van de besturing te omzeilen wanneer er een veiligheidsfunctie vereist is.