Water

Aandrijfsystemen – wereldwijd beproefd en gecertificeerd

Drinkwaterwinning en distributie, alsmede afvalwaterverwerking en -zuivering vormen de basis voor infrastructuurontwikkelingen. Cruciaal voor het moderne beheer van de watervoorraden is de zekerheid en continuïteit van de waterlevering.

 

Er moeten leidingen met verschillende lengtes en nominale diameters in combinatie met diverse soorten afsluiters worden geautomatiseerd. Ook in de zgn. staalwaterbouw worden voor het goed laten werken van stuwen en sluizen aandrijvingen van AUMA toegepast.

AUMA onderscheidt zich in de sector waterbeheer dankzij een breed productassortiment met multi-turn, zwenk- en lineaire aandrijvingen met een effectieve bescherming tegen corrosie voor een lange technische levensduur bij geringe onderhoudskosten.

Water

Of het nu drinkwaterwinning en -distributie, afvalwaterzuivering of staalwaterbouw betreft – aandrijvingen van AUMA automatiseren afsluiters van iedere afmeting, type en bouwvorm.