Privacyverklaring van AUMA Riester GmbH & Co. KG

Wij verheugen ons over uw interesse in een samenwerking met AUMA Riester GmbH & Co. KG. Door middel van deze privacyverklaring willen wij u informeren welke persoonsgegevens wij in het kader van onze diensten verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en hoe wij deze verwerken teneinde onze diensten voor u te optimaliseren.

1. Verantwoordelijke organisatie

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1, 79379 Müllheim, Duitsland

2. Welke informatie registreert AUMA van mij?

AUMA committeert zich aan het principe om spaarzaam met gegevens om te gaan. Persoonsgegevens worden slechts dan verzameld en opgeslagen indien u deze actief en vrijwillig, bijv. in het kader van een registratie voor de AUMA diensten of door het toesturen van documenten, zoals sollicitaties, aanvragen of overige correspondentie, vermeldt.

Alle door het bezoek van onze websites opgeleverde persoonsgegevens worden overeenkomstig de respectievelijk geldende bepalingen ter bescherming van persoonlijke gegevens alleen voor het doel van de door u in opdracht gegeven services en voor het bewerken van uw aanvragen verwerkt.

3. Voor welk doel gebruikt AUMA mijn persoonsgegevens?

AUMA verwerkt uw gegevens principieel alleen voor de doelen, waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen of verzameld.

Een verwerking en gebruik van deze gegevens voor andere doelen vindt alleen plaats indien u voor een dergelijk gebruik uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

4. Op welke rechtsgrondslag is de verwerking gebaseerd?

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is principieel – voor zover er geen specifieke rechtsvoorschriften bestaan – het artikel 6 van de EU-privacywetgeving. Hier komen vooral de volgende mogelijkheden in aanmerking:

  • Toestemming
  • Gegevensverwerking voor het nakomen van contracten
  • Gegevensverwerking op basis van een interesseafweging
  • Gegevensverwerking voor het nakomen van een wettelijke verplichting

 

Indien uw persoonsgegevens op basis van een toestemming worden verwerkt, heeft u het op iedere moment het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Indien de gegevens op basis van een interesseafweging worden verwerkt, heeft u het op iedere moment het recht om deze verwerking in te trekken.

5. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

AUMA slaat uw persoonsgegevens slechts zolang op als dit voor het betreffende doel noodzakelijk is.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan, worden de gegevens voor de duur van de bewaartermijn opgeslagen. Na afloop van deze termijn wordt gecontroleerd of er nog een noodzakelijkheid voor de verwerking bestaat. Indien deze noodzakelijkheid niet meer van toepassing is, worden de gegevens gewist.

6. Aan welke ontvangers worden de gegevens verspreid?

AUMA zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden doorgeven, voor zover wij niet in een specifiek geval daartoe verplicht zijn. Voor zover wij persoonsgegevens in opdracht van AUMA door derden laten verwerken, bijvoorbeeld door aanbieders van externe opslagoplossingen of clouddiensten, waarborgen wij dat een dergelijke orderverwerking conform de gegevensbescherming overeenkomstig de geldende nationale wetgeving en verordeningen op Europees niveau plaatsvindt. Orderverwerkers worden door ons zorgvuldig geselecteerd en het naleven van de door de opdrachtnemer getroffen technische en organisatorische maatregelen door ons gecontroleerd en gedocumenteerd.

 

Bij het verzenden van persoonsgegevens aan AUMA bedrijven met zetel in landen buiten de EU resp. EER (zgn. derde landen) waarborgen wij door contractuele overeenkomsten een adequaat gegevensbeschermingsniveau.

7. Bescherming en veiligheid van gegevens

AUMA maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulaties, verlies, vernietiging en tegen de toegang door onbevoegde personen. Alle gegevens worden versleuteld verstuurd. Er worden alleen die orderspecifieke gegevens verstuurd waarvoor de gebruiker bevoegd is om deze te bekijken. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

 

Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met de ter beschikking gestelde gegevens om te gaan en conformeren zich aan de geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht inzake de gegevens is tevens na het beëindigen van de werkzaamheden bij AUMA van toepassing.

8. Tools

8.1 YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

 

Indien u een van onze met een YouTube-plugin uitgevoerde pagina’s bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

 

Indien u in uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het voor YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel toe te voegen. Dit kunt u voorkomen door uit uw YouTube-account uit te loggen.

 

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aansprekende weergave van onze online-aanbiedingen. Dit representeert een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO (= Duitsland ~ AVG of GDPR).

 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

8.2 Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Voor de gebruikmaking van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaliter naar een server van Google in de USA verstuurd en aldaar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

 

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aansprekende weergave van onze online-aanbiedingen en voor het eenvoudig vinden van de door ons op de website vermelde plaatsen. Dit representeert een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO (= Duitsland ~ AVG of GDPR).

 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google onder: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Analyse-tools

9.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter naar een server van Google in de USA verstuurd en aldaar opgeslagen. In het geval dat het anonimiseren van het IP-adres op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de EU of in andere landen met overeenkomsten over de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Uitsluitend bij uitzonderingen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verstuurd en aldaar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik samenhangende dienstverleningen jegens de website-exploitant te verstrekken. De in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van de cookies door een respectievelijke instelling van uw browser-software verhinderen; wij attenderen u er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunnen worden gebruikt. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

 

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. onder www.google.de/intl/nl/policies/. Wij attenderen u erop dat op deze website Google Analytics met de code „anonymizeIp“ werd uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

10. Recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking.

U heeft te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, waar deze vandaan komen en de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking evenals een recht op correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van deze gegevens, voor zover de wettelijke voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. Hierover evenals verdere vragen over het thema persoonsgegevens kunt u te allen tijde onder het in de colofon vermelde adres contact met ons opnemen.

11. Gevolmachtigde persoonsgegevens

Wij hebben voor onze onderneming een gevolmachtigde inzake persoonsgegevens benoemd. Neemt u bij verdere vragen contact op met het volgende adres a.u.b.:

 

Telefoon: +49 7631 809 1161

e-mail: dsb@auma.com

12. Klachtrecht

U heeft het recht om over de verwerking van persoonsgegevens door ons bij een toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming in klacht in te dienen.