Privacyverklaring van AUMA Riester GmbH & Co. KG

Inleiding

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privésfeer bij het vastleggen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Hieronder geven wij een overzicht van onze principes voor het beschermen van uw persoonlijke rechten.

 

Reikwijdte

Deze verklaring geldt voor alle webpagina's onder de verantwoordelijkheid van AUMA Riester GmbH & Co. KG. Onze websites kunnen echter links (verwijzingen) bevatten naar informatie die wordt aangeboden door externe bedrijven, waarop onze privacyverklaring geen betrekking heeft.

 

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bescherming van persoonlijke gegevens is de wet op de persoonsbescherming. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen en die aan een persoon kunnen worden gekoppeld (bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres).

 

Principieel

Bezoekers aan onze webpagina's hoeven principieel geen persoonlijke gegevens vrij te geven. In een paar gevallen verzamelen wij informatie over u die niet van persoonlijke aard is. Zulke informatie omvat bijvoorbeeld uw internetbrowser, uw besturingssysteem en de webpagina's die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden verwerkt, om ons aanbod continu te verbeteren. Hierbij blijft u als individuele gebruiker anoniem.

 

Vastleggen en gebruik van persoonlijke gegevens en specifieke doelen

Persoonlijke gegevens worden alleen dan vastgelegd als u ons deze actief en vrijwillig overhandigt, bijvoorbeeld in het kader van de registratie voor diensten van AUMA of bij het invullen van ons contactformulier.

 

Alle met betrekking tot het bezoek aan onze webpagina's ontvangen persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de geldende bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens alleen geregistreerd, verwerkt en gebruikt ten behoeve van de door u gevraagde services en ter verwerking van uw aanvragen.

 

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Om uw persoonlijke gegevens op passende wijze te beschermen, passen we technische maatregelen toe die onrechtmatige toegang voorkomen. Tevens hebben onze medewerksters en medewerkers zwijgplicht. We garanderen dat we zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven.

 

Webanalyse

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie vastgelegde informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Gemeenschap vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website en om andere met het websitegebruik en internetgebruik gekoppelde dienstverleningen ten behoeve van de exploitant van de website uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen met een daarvoor bedoelde instelling in uw browser; we willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de door het cookie geregistreerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren.

 

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy vindt u onder www.google.com/analytics/terms/de.html en onder www.google.de/intl/de/policies/. We wijzen u er op dat op deze website Google Analytics met de code “anonymizeIp” is uitgebreid om geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te garanderen.

 

Hebt u nog vragen?

Neem bij verdere vragen contact op met onze verantwoordelijke personen voor de privacybescherming op het volgende adres:

 

Oliver Baumann

Verantwoordelijke persoon voor privacybescherming

 

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Fabriek Müllheim

 

Postbus 1362

79379 Müllheim

Telefoon: +49 7631 809-1391

Fax: +49 7631 809-1294

E-mail: Oliver.Baumann@auma.com