Beszerzés

Beszerzés

Legfőbb célunk, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek. Arra törekszünk továbbá, hogy ezt az elégedettséget folyamatosan fokozzuk.

 

Tudjuk, hogy a beszerzés jelentős mértékben hozzájárul ügyfeleink elégedettségéhez. Ezért beszerzési céljainkat és folyamatainkat folyamatosan ügyfeleink kéréséhez és követelményeihez igazítjuk. Ez azonban még nem elég! Partnereinket – beszállítóinkat – is folyamatosan be kell vonnunk a fejlesztési folyamatokba annak érdekében, hogy optimális megoldásokat érjünk el.

 

A beszerzésben olyan partnereket kell találni, azok körét felépíteni és fejleszteni, akik technológiailag és minőségi szempontból is magas színvonalú és kedvező árú termékeket, tárgyi eszközöket szállítanak és szolgáltatásokat nyújtanak a határidők betartásával. Továbbá a beszállítók legfőbb célja is az ügyfélelégedettség biztosítása kell hogy legyen, és az ügyfelek igényeit, valamint az általuk támasztott követelményeket magas prioritással kell kezelni.

 

A beszerzéssel kapcsolatban feladatunknak tekintjük, hogy a partnereinkkel szemben támasztott követelményeket világosan és átláthatóan kommunikáljuk, az azoknak való megfelelést nyomon kövessük és adott esetben javítóintézkedést tegyünk, valamint partnereink teljesítőképességét rendszeresen mérjük, és a mérés eredményeit rendelkezésre bocsájtjuk annak érdekében, hogy megfelelő javítóintézkedéseket lehessen bevezetni és végrehajtani.

 

Partnereinktől elvárjuk, hogy készek legyenek megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek, technológiai, minőségügyi, költségtechnikai, valamint határidővel kapcsolatos lehetőségeket és kompetenciákat az AUMA Riester GmbH & Co. KG-val számára átláthatóvá tenni, a megállapodásokat betartani, az esetleges problémákat, eltéréseket, javítási lehetőségekkel kapcsolatos kritikákat vagy javaslatokat fejlesztési lehetőségként kezelni és a folyamatos fejlesztési folyamat keretein belül megfelelő intézkedéseket bevezetni és a gyakorlatba ültetni.