Adatvédelmi nyilatkozat pályázók számára

Bevezetés

Köszönjük érdeklődését vállalatunk iránt, örömmel fogadjuk álláspályázatát. Az alábbiakban tájékoztatjuk a pályázatával kapcsolatos személyes adatok feldolgozásáról.

 

Felelős szervezet és adatvédelmi tisztviselő

Felelős szervezet:

AUMA Riester GmbH & Co.KG, Aumastr. 1, 79379 Müllheim

Tel.: +49 7631 809 1250

E-mail: info@auma.com

 

Adatvédelmi tisztviselő:

E-mail: dsb@auma.com

Feldolgozási keret

Adatkategóriák

Az álláspályázatával kapcsolatban beküldött adatait feldolgozzunk, így mérjük fel alkalmasságát a betölteni kívánt pozícióra (vagy az esetleges nyitott pozíciókra vállalatunknál) és folytatjuk le a felvételi eljárást.

 

Az adatfeldolgozás célja és jogalapja

Személyes adatait az EU általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: GDPR), az adatvédelemről szóló új szövetségi törvényben (a továbbiakban: BDSG-Neu), valamint a további vonatkozó törvényekben rendelkezései szerint dolgozzunk fel.

A felvételi eljárásban a személyes adatok kezelésének jogalapját alapvetően a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja képezi összefüggésben a BDSG-Neu 26. §-ával. Azon adatok feldolgozása engedélyezett, amelyek összefüggésben állnak a foglalkoztatási jogviszony létesítéséről hozott döntéssel.

Amennyiben az adatok a pályázati eljárás lezárulta után, adott esetben a jogérvényesítéshez szükségesek, úgy az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk rendelkezései alapján történik, különösen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekek figyelembevételével. Érdekünk tehát az igények érvényesítése vagy védelme.

Előzetesen értesítjük Önt abban az esetben, ha személyes adatait a fent megnevezett céloktól eltérően kívánjuk felhasználni.

 

Az adatok címzettje az EU-n belül

Vállalatunkon belül csak azon személyek és szervek (pl. szakterületek, vezetőség, humánerőforrás-osztály) értesülnek az Ön személyes adatairól, akiket és amelyeket a pályázati eljárás során szükséges bevonni.

 

Az Ön pályázati anyagát a beérkezést követően a humánerőforrás-osztály tekinti meg. A megfelelő pályázatokat ezután továbbítják a nyitott pozíció szerint a szervezeti egység felelősének. A folyamat további része egyeztetés alapján történik. Vállalatunknál alapvetően csak azon személyek férhetnek hozzá az Ön adataihoz, akikre a felvételi eljárás rendszerinti lefolytatásánál szükség van.

 

Adatmegőrzés időtartama

A pályázók adatait a mindenkori felvételi eljárás időtartama alatt tároljuk, rendszerint legfeljebb hat hónapig.

Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait tovább tároljuk, úgy adatait átemeljük pályázó-adatbázisunkba.

Ha a felvételi eljárás keretében Ön felvételt nyer az adott pozícióra, akkor az adatokat a pályázati rendszerből átvezetjük a humánerőforrás információs rendszerünkbe.

 

Az Ön jogai „adatalanyként”

A fent megjelölt címen kérhet felvilágosítást az Önről tárolt adatokkal kapcsolatban. Továbbá meghatározott feltételek mellett kérheti adatai helyesbítését vagy törlését. Jogában áll az adatai feldolgozását korlátozni, valamint kérheti a rendelkezésre bocsátott adatok kiadását strukturált, számítógéppel olvasható formátumban.

Emellett törvényi keretek között tiltakozhat az adatfeldolgozás ellen. Ugyanez érvényes az adathordozhatóságra vonatkozóan.

Mindemellett lehetősége van panasszal élni a fent megnevezett adatvédelmi tisztviselőnél vagy fordulhat adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is.