Tietosuojailmoitus paikanhakijoille

Johdanto

Kiitos työpaikkahakemuksestasi ja siten mielenkiinnostasi yritystämme kohtaan. Kerromme sinulle seuraavassa tavoista, joilla käsittelemme henkilötietojasi hakemukseesi liittyen.

 

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä:

AUMA Riester GmbH & Co.KG, Aumastr. 1, 79379 Müllheim

Puh.: +49 7631 809 1250

Sähköposti: info@auma.com

 

Tietosuojavastaava:

Sähköposti: dsb@auma.com

Käsittelyalue

Tietoluokat

Käsittelemme hakemuksesi yhteydessä lähettämäsi tiedot pystyäksemme arvioimaan sopivuutesi hakemaasi työpaikkaan (tai mahdollisesti muihin yrityksessämme avoimiin tehtäviin) ja pystyäksemme suorittamaan hakumenettelyn.

 

Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta

Käsittelemme henkilötietosi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), Saksan liittovaltion uuden tietosuojalain (Bundesdatenschutzgesetz-Neu/BDSG-Neu) samoin kuin muiden asiaankuuluvien lakien mukaisesti.

Henkilötietojesi käsittelyn ensisijainen oikeusperusta tämän hakumenettelyn yhteydessä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta b) yhdessä BDSG-neu-lain 26 pykälän kanssa. Näiden säännösten perusteella on sallittua käsitellä sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä työsuhteen solmimista koskevan päätöksenteon yhteydessä.

Jos tietoja tarvitaan vielä hakumenettelyn jälkeen mahdollista edunvalvontaa varten, tietojen käsittely tällöin on mahdollista yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan nojalla, erityisesti oikeutettujen etujen toteuttamiseksi edellä mainitun asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti. Etumme on tässä yhteydessä omien oikeudellisten vaateiden puolustaminen tai puolustautuminen meitä kohtaan esitetyiltä vaateilta.

Jos aikomuksenamme on käsitellä henkilötietojasi johonkin muuhun kuin edellä mainittuun tarkoitukseen, ilmoitamme sinulle asiasta etukäteen.

 

Tietojen vastaanottajat EU:n alueella

Henkilötietosi ohjautuvat yrityksemme sisällä vain sellaisten henkilöiden ja tahojen (yksittäisistä toiminnoista vastaavan osaston, yrityksen johdon, henkilöstöosaston) käsiin, jotka tarvitsevat tietoja hakumenettelyn toteuttamiseen.

 

Henkilöstöosasto arvioi hakijatietosi hakemuksesi saavuttua. Sopivat hakemukset ohjautuvat tämän jälkeen sisäisesti avoimesta työtehtävästä vastaavalle osastovastaavalle. Tämän perusteella sovitaan jatkomenettelystä. Tietoihisi pääsevät yrityksen sisällä käsiksi ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja hakumenettelymme asianmukaiseen suorittamiseen.

 

Tietojen säilytyksen määräajat

Hakijoiden tiedot säilytetään kulloisenkin hakumenettelyn ajaksi, yleensä enintään kuuden kuukauden ajaksi.

Mikäli olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi tätä laajemmalle säilyttämiselle, siirrämme tietosi hakijapooliin.

Jos saat myönteisen vastauksen työpaikkahakemukseesi hakumenettelyn yhteydessä, hakijatietojärjestelmään sisältyneet tietosi siirretään henkilöstötietojärjestelmäämme.

 

Oikeutesi ”rekisteröitynä”

Voi pyytää edellä mainitusta osoitteesta tietoja sinusta säilytettävistä tiedoista. Lisäksi sinulla on eräin edellytyksin oikeus vaatia sinua koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista. Sinulla voi olla edelleen myös oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä samoin kuin oikeus pyytää sinusta säilytettävien tietojen luovuttamista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Lisäksi sinulla on oikeus kieltää tietojesi käsittely lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tämä pätee myös oikeutta tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen.

Sinulla on myös mahdollisuus tehdä valitus edellä mainitulle tietosuojavastaavalle tai tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.