Tietosuojailmoitus AUMA Riester GmbH & Co. KG

Olemme iloisia kiinnostuksestasi yhteistyöhön AUMA Riester GmbH & Co. KG:n kanssa. Tämän tietosuojailmoituksen tehtävänä on kertoa sinulle siitä, mitä henkilötietoja yrityksemme kerää palvelujensa yhteydessä, mihin tarkoitukseen yritys käyttää keräämiään tietoja sekä millä tavoin se käyttää kyseisiä tietoja kehittääkseen palveluitaan.

1. Vastuullinen taho

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1, 79379 Müllheim, Germany

2. Mitä tietoja AUMA kerää minusta?

AUMA sitoutuu keräämään tietoja vain silti osin kuin tarpeen. Yritys kerää ja tallentaa henkilötietoja vain siinä tapauksessa, että tiedot ilmoitetaan sille aktiivisesti ja vapaaehtoisesti esimerkiksi rekisteröidyttäessä AUMA-palvelujen käyttäjäksi tai lähetettäessä yritykselle asiakirjoja (esimerkiksi työpaikkahakemuksia, tiedusteluja tai muita viestejä).

Kaikkien verkkosivuilla vierailun yhteydessä ilmoitettujen henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö tapahtuvat aina voimassa olevien henkilötietojen suojaamiseksi annettujen määräysten mukaisesti ainoastaan käyttäjän tilaamia palveluita ja kyselyiden käsittelyä varten.

3. Mihin tarkoitukseen AUMA käyttää henkilötietojani?

AUMA käsittelee tietojasi ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten AUMA on saanut tai kerännyt tiedot.

Kyseisiä tietoja käytetään muihin tarkoituksiin vain, jos käyttäjä on nimenomaisesti suostunut tällaiseen käyttöön.

4. Mikä on tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta?

Henkilötietojen käsittely tapahtuu erityissäännösten puuttuessa aina EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan mukaisesti. Tällöin tulevat kysymykseen erityisesti seuraavat mahdollisuudet:

  • Suostumus
  • Tietojen käsittely sopimusten toteuttamiseksi
  • Tietojen käsittely etunäkökohtien arvioinnin pohjalta
  • Tietojen käsittely oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi

 

Jos henkilötietojesi käsittelyn perustana on antamasi suostumus, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

 

Jos tietojen käsittely perustuu etunäkökohtien arviointiin, sinulla on oikeus kieltää tietojen käsittely milloin tahansa.

5. Kuinka pitkään tietoja säilytään?

AUMA säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on kulloisenkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeen.

Jos lainsäädännössä on määritelty määräaikoja tietojen säilytykselle, tietoja säilytetään säilyttämisvelvollisuuden edellyttämän ajan. Tämän määräajan umpeuduttua tarkastetaan, onko tietojen käsittely edelleen välttämätöntä. Tiedot poistetaan, mikäli niiden käsittely ei ole enää välttämätöntä.

6. Mille vastaanottajille tiedot luovutetaan?

AUMA ei luovuta henkilötietojasi ilman suostumustasi kolmansille osapuolille, ellei lainsäädäntö yksittäistapauksessa velvoita yritystä tähän. Mikäli kolmannet osapuolet, esim. ulkopuolisten tallennusratkaisujen tai pilvipalveluiden tarjoajat, käsittelevät henkilötietoja AUMAn toimeksiannosta, AUMA varmistaa, että toimeksiantojen käsittely tapahtuu tietosuojaa koskevien kansallisten lakien ja eurooppalaisten asetusten mukaisesti. AUMA valitsee toimeksiantoja käsittelevät tahot huolellisesti. AUMA varmistaa ja dokumentoi niin ikään palvelujen tarjoajan toteuttamat tietosuojaan liittyvät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.

 

Jos henkilötietoja siirretään AUMA-konsernin tytäryhtiöille, joiden toimipaikka sijaitsee EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella (ns. kolmannet maat), AUMA varmistaa sopimuksin asiaankuuluvan tietosuojatason toteutumisen.

7. Tietosuoja ja tietoturva

AUMA toteuttaa teknisiä ja organisatorisia turvatoimia suojatakseen AUMAn hallinnassa olevia tietojasi luvattomilta muutoksilta, katoamiselta, tuhoutumiselta ja asiattomalta pääsyltä. Kaikkien tietojen siirtäminen tapahtuu salattuna. Tiedonsiirron kohteena ovat vain sellaiset toimeksiantokohtaiset tiedot, jotka käyttäjällä on oikeus tarkastaa. AUMA kehittää turvatoimiaan jatkuvasti tekniikan kehityksen myötä.

 

AUMAn työntekijät ovat velvollisia käsittelemään yritykseen käyttöön annettuja tietoja luottamuksellisina ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen. Vaitiolovelvollisuus säilyy myös sen jälkeen, kun työsuhde AUMAn kanssa on päättynyt.

8. Työkalut

8.1 YouTube

AUMAn verkkosivusto käyttää Googlen ylläpitämän YouTube-sivuston liitännäisiä. Sivuston ylläpitäjä on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

 

Mikäli vierailet YouTube-liitännäisellä varustetuilla AUMAn sivuilla, sivusto muodostaa yhteyden YouTube-palvelun palvelimille. Sivusto ilmoittaa tällöin YouTube-palvelimelle, millä AUMAn sivuilla olet vieraillut.

 

Mikäli olet kirjautunut YouTube-käyttäjätilillesi, YouTube-palvelu pystyy yhdistämään selauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-käyttäjätililtäsi.

 

YouTube-palvelun käytön tarkoituksena on AUMAn sähköisten palvelujen esittäminen miellyttävässä muodossa. Kyseessä on tällöin oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti.

 

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on saatavissa YouTube-palvelun tietosuojailmoituksesta osoitteesta: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

8.2 Google Maps

Tämä sivu käyttää API-rajapinnan välityksellä Google Maps -karttapalvelua. Palvelun ylläpitäjä on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google Maps -palvelun toimintojen käyttö edellyttää tietokoneesi IP-osoitteen tallentamista. Nämä tiedot välittyvät tallennettaviksi yleensä Yhdysvalloissa sijaitseville Google-palvelimille. Tämän sivuston ylläpitäjä ei voi vaikuttaa kyseisten tietojen siirtämiseen.

 

Google Maps -palvelun käytön tarkoituksena on AUMAn sähköisten palvelujen esittäminen miellyttävässä muodossa ja verkkosivuillamme mainittujen paikkakuntien löytämisen helpottamiseksi. Kyseessä on tällöin oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti.

 

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on saatavissa Googlen tietosuojailmoituksesta osoitteesta: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Analysointityökalut

9.1 Google Analytics

Tämä verkkosivu käyttää Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google Inc.:n (”Google”) verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää niin kutsuttuja evästeitä, eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneelle ja jotka mahdollistavat käyttäjän verkkosivukäytön analysoimisen. Evästeiden luomat tiedot verkkosivun käytöstä lähetetään yleensä Googlen palvelimelle USA:n, jonne tiedot tallennetaan. Mikäli IP-anonymisointi aktivoidaan kyseisellä verkkosivulla, Google kuitenkin lyhentää IP-osoitteen sitä ennen Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueen sopimusmaissa. Koko IP-osoite välittyy vain poikkeustapauksissa lyhennettäväksi Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen palvelimelle. Google käyttää kyseisiä tietoja verkkosivua ylläpitävän yrityksen toimeksiannosta verkkosivun käytön analysoimiseksi, raporttien laatimiseksi verkkosivun aktiviteeteista ja muiden verkkosivun ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseksi verkkosivua ylläpitävälle yritykselle. Selaimen Google Analyticsin puitteissa lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Evästeiden tallentamisen voi estää selaimen asetuksilla. Silloin on kuitenkin huomattava, että kaikkia verkkosivun toimintoja ei voi siinä tapauksessa välttämättä käyttää. Evästeen tuottamien ja verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen (käyttäjän IP-osoite mukaan luettuna) lähettämisen Googlelle samoin kuin kyseisten tietojen käsittelyn Googlen toimesta voi estää lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen, joka on saatavissa seuraavan linkin välityksellä: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta on saatavissa osoitteessa www.google.com/analytics/terms/de.html tai osoitteesta www.google.de/intl/de/policies/. Muistutamme tässä yhteydessä siitä, että Google Analytics -ohjelmaa on laajennettu tässä verkkosivustossa koodilla ”anonymizeIp”, joka mahdollistaa IP-osoitteiden anonymisoidun keräämisen (ns. IP-Masking).

10. Oikeus tiedonsaantiin, tietojen oikaisuun, tietojen poistamiseen ja tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada korvauksetta pääsy AUMAn sinusta tallentamiin henkilötietoihin ja tiedot kerättyjen tietojen alkuperästä ja vastaanottajasta samoin kuin tietojen käsittelyn tarkoituksesta. Sinulla on niin ikään oikeus vaatia milloin tahansa kyseisten tietojen oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista, milloin näitä toimenpiteitä koskevat lakisääteiset vaatimukset täyttyvät. Edellä mainittujen vaatimusten esittämisen ja henkilötietoihin liittyviä asioita koskevien kysymysten osalta voit ottaa tarvittaessa yhteyttä julkaisutiedoissa ilmoitettuun AUMAn osoitteeseen.

11. Tietosuojavastaava

AUMA on nimennyt yritykseensä tietosuojavastaavan Mahdollisten kysymysten osalta voit ottaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen:

 

Puhelin: +49 7631 809 1161

Sähköposti: dsb@auma.com

12. Valitusoikeus

Sinulla on oikeus valittaa AUMAn toimesta tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.