[Translate to Suomi / Finnish:] Firmengründer Riester und Dinse

Yrityksen historia

... alusta alkaen!

1964 Milloin yritys syntyy?

Toimiston oveen tai tehdashalliin kiinnitetty yrityksen nimikilpi on usein uuden yrityksen ensimmäinen näkyvä merkki. Mutta itse asiassa yritys on syntynyt jo paljon aikaisemmin: ideana perustajiensa mielessä.


Yrityksen nimi on lyhenne saksankielisistä sanoista Armaturen- Und Maschinen-Antriebe (”venttiilien ja koneiden toimilaitteet”), joten nimessä kiteytyy jo yrityksen toiminta-ajatuksen ydin. 15. lokakuuta Riester KG rekisteröidään Esslingenin kaupparekisteriin. Werner Riester ja Rudolf Dinse aloittavat ensimmäisen toimilaitesarjan kehittämisen. Näiden toimilaitteiden on määrä olla kestäviä ja luotettavia. Ensimmäiset asiakkaat ovat vesi- ja jätevesilaitoksia.

[Translate to Suomi / Finnish:] Erster Prospekt

1965 Mainonta on myynnin edellytys!

Ensimmäinen esite on vielä vaatimaton mustavalkojulkaisu, mutta myynti alkaa silti kasvaa – niinkin paljon, että pian tarvitaan lisää tilaa tuotantoa varten.

[Translate to Suomi / Finnish:] SA 8 – SA 18

Ensiaskeleet on otettu.

SA 8 – SA 18 on ensimmäinen AUMA-merkillä markkinoille tuotu toimilaitesarja. Vaikka sarjan kappalemäärät ovatkin aluksi pieniä, nämä toimilaitteet ovat tulevan kehitystyön perusta.

[Translate to Suomi / Finnish:] Gegen den Trend

1967 Trendiä uhmaten.

Vuodet 1966 ja 1967 ovat ensimmäinen käännekohta. Saksan talousihmeen aika on ohi, ja sodanjälkeisen ajan ensimmäinen vakava taantuma tekee tuloaan. Kasvu ei ole enää itsestään selvää, ja erityisesti uusien yritysten asema on tässä tilanteessa hankala. AUMA pystyy paitsi säilyttämään asemansa markkinoilla myös kasvattamaan jatkuvasti menekkiään. Päätoimipaikkaa Nellingenissä laajennetaan.

1968 Pohjoinen ulottuvuus.

Keväällä 1968 Euroopassa tapahtuu paljon. Myös AUMA siirtyy uuteen aikaan, sillä yritys saa ensimmäiset edustajat ulkomailla. Erichs Armatur Ruotsissa ja Grønbech & Sønner Tanskassa ottavat hoitaakseen yrityksen tuotteiden myynnin Skandinaviassa, jossa saksalaisiin tuotteisiin suhtaudutaan perinteisesti hyvin myönteisesti. Ensimmäinen askel maailmanmarkkinoille on otettu.

[Translate to Suomi / Finnish:] Wasserwirtschaft

1970 Vesi tuo läpimurron.

AUMAn nopea kasvu on suuressa määrin vesitalouden ansiota: Baden-Württembergin osavaltion pääkaupungin Stuttgartin vesihuollon toteuttaminen Bodenjärvestä johdettavan veden avulla oli ensimmäinen merkittävä tälle alueelle liittyvä toimeksianto. Eikä se suinkaan jäänyt ainoaksi, sillä yritys osallistui tämän jälkeen muun muassa hankkeisiin, joiden toimeksiantajia olivat Hamburger Wasserwerke ja Oldenburg-Ostfriesischer Wasserverband. (vesilaitokset Hampurissa sekä Oldenburgin-Itä-Friisinmaan alueella)

[Translate to Suomi / Finnish:] Traglufthalle

1971 AUMA paineen alaisena?

Nellingenin tehtaan tilat ovat käyneet ahtaiksi, minkä vuoksi yritys etsii uutta toimipaikkaa ja löytää sen eteläisessä Badenissa sijaitsevasta Müllheimista. Optimaalinen infrastruktuuri ja lisäksi myös viehättävä ympäristö helpottavat tuotannon siirtämistä suurelta osin uuteen toimipaikkaan. Suunnitellut uudet tuotantotilat eivät ole heti käytettävissä, minkä vuoksi AUMAn toimilaitteet valmistuvat jonkin aikaa sananmukaisesti ”paineen alaisina”, tarkalleen ottaen kuplahallin ylipaineessa.

[Translate to Suomi / Finnish:] Werk 1 Müllheim

1973 Yrityksen pääkonttori muuttaa upouusiin tiloihin Müllheimissa.

Monikierrostoimilaitteiden, kartioratasvaihteiden ja lieriöratasvaihteiden valmistus tapahtuu tästä eteenpäin Müllheimissa. Myynti ja asiakaspalvelu sijoittuvat myös samaan toimipaikkaan. AUMAn uudessa päätoimipaikassa on käytettävissä runsaasti tilaa: Tuotantokäytössä on nyt yli 4 000 neliömetrin tilat, ja myös yrityksen hallinto pääsee muuttamaan ajanmukaisiin tiloihin.

1974 Panostusta tuotekehitykseen, myyntiin ja maailmanlaajuiseen markkinointiin.

Ensimmäinen tytäryhtiö, AUMA Benelux BV perustetaan Alankomaissa Leidenissa. Tämä on tärkeä askel, sillä korkealaatuisten tuotteiden kehittäminen ja valmistaminen ei yksin riitä. Menestyksekkääseen tulokseen pääseminen vaatii myös myynniltä ja asiakaspalvelulta sitoutumista ja asiantuntevuutta. Ja kukapa pystyisi tähän paremmin kuin valmistaja itse?

[Translate to Suomi / Finnish:] Ibbenbüren

Ibbenbüren luottaa hiileen -

hiilivoimala AUMAan: 770 megawatin voimala varustetaan yksinomaan AUMAn toimilaitteilla. Voimalan palveluksessa on noin 800 monikierros- ja osakierrostoimilaitetta.

Suunnitelma toteen AUMAn avulla - suurasiakkaat Neuvostoliitossa

Baden-Württembergin koneenrakennusteollisuudella on erinomainen maine myös Neuvostoliitossa. Meneillään oleva viisivuotissuunnitelma sisältää suuria investointeja, ja AUMA toimittaa tämän pohjalta tuhansia toimilaitteita petrokemian laitoksiin, etenkin maakaasun tuotantoon ja jakeluun.

[Translate to Suomi / Finnish:] SA 6 – SA 100

1976 Menestysmallit.

Menestyksen avaimia ei voi hakea menneisyydestä, vaan menestys vaatii mallin tulevaisuuden varalle. SA 6 – SA 100 on juuri tällainen malli. Moduulirakenne, kompakti koko, sopivat kierroslukualueet ja modernit valmistusmenetelmät tekevät tästä toimilaitesarjasta myyntimenestyksen vuosien ajaksi.

Herkkyyttä toimilaitteen pysäytykseen.

Toimilaitteen käynnistäminen venttiilin ohjaamista varten ei ole ongelma. Todellinen taitolaji on kuitenkin suunnitella toimilaite siten, että se pysähtyy automaattisesti juuri oikealla hetkellä. Tämän on tapahduttava esimerkiksi silloin, jompikumpi pääteasento on saavutettu tai kun tarvittava vääntömomentti on häiriön vuoksi niin suuri, että se voi rikkoa venttiilin. Tätä varten toimilaitteessa on oltava mittausjärjestelmiä, jotka valvovat matkarajoja ja vääntömomenttia pitkällä aikavälillä erittäin tarkasti ja luotettavasti. Tarkoituksena on toteuttaa toimilaite, joka pysähtyy juuri oikealla hetkellä. Kaikista SA-mallisarjan toimilaitteista on nyt saatavissa – AUMA NORM -vakiomallia lukuun ottamatta – COMPACT-versio. Tämän mallin erikoispiirre: Vääntömomentti- ja matkarajat tunnistava toimilaite muodostaa siihen integroidun sähköisen ohjausyksikön kanssa yhtenäisen kokonaisuuden, mikä helpottaa asennusta huomattavasti.

[Translate to Suomi / Finnish:] AUMA Actuators Inc. in Pittsburgh

On aika laajentua. – Markkinoiden tarpeet huomioon ottaen.

Kaksi uutta myyntiyhtiötä Oy Aumator AB Suomessa ja AUMA Actuators Inc. Yhdysvalloissa Pittsburghissa aloittavat toimintansa. Jälleen askel tiellä maailmanmarkkinoille.

[Translate to Suomi / Finnish:] Doel und Tihange in Belgien

1978 Missä turvallisuus on tärkeää, siellä luotetaan AUMAan.

Doel ja Tihange Belgiassa ovat ensimmäiset ydinvoimalat, jotka varustetaan AUMA-toimilaitteilla. Tätä seuraavat lukuisat muut voimalahankkeet. Ydinvoimalat asettavat erittäin tiukkoja vaatimuksia teknisten laitteiden turvallisuudelle ja luotettavuudelle ja AUMA puolestaan asettaa samat vaatimukset toimilaitteilleen ja komponenteilleen: täydellinen yhdistelmä.

[Translate to Suomi / Finnish:] Oktogon

1979 Oktogon - menestystä kokeellisuuden alueella.

Innovaatiot eivät rajoitu pelkästään tuotteisiin, vaan myös ympäristön suunnitteluun. Tästä paras esimerkki on arkkitehtuuristaan palkittu, kahdeksankulmainen koerakennus Oktogon Müllheimissa. Rakennus tarjoaa ihanteelliset edellytykset pitkäaikaisille kuormitustesteille ja monille erilaisille tyyppitestauksille erilaisissa ilmasto-olosuhteissa.

[Translate to Suomi / Finnish:] ACHEMA 1979

Näytön paikka.

Yritys esittelee ensimmäistä kertaa niin itsensä kuin tuotteitaan Saksassa järjestettävillä messuilla: AUMAn esiintyminen ACHEMA 1979 -messuilla Frankfurtissa on suuri menestys. Olisikohan joku tuolloin jo aavistanut, että yritys osallistuu 15 vuoden kuluttua vuosittain 20 messuille kaikkialla maailmassa?

[Translate to Suomi / Finnish:] GS 32 – GS 125

Ei toimilaitetta ilman vaihdetta

Venttiilivaihteet eivät saa paljonkaan huomiota osakseen, mutta ne ovat silti korvaamattoman tärkeä tekijä. Erityisvaatimuksia asettavien ja hankalaan paikkaan asennettujen järjestelmien automatisointi on usein mahdollista vain sopivien vaihdemallien avulla, oli sitten kysymyksessä vääntömomentin kasvattaminen, monikierrosliikkeiden muuntaminen osakierrosliikkeiksi ja toimilaitteen ulostuloakselin suunnanvaihto. Vuonna 1979 kierukkavaihdesarja

GS 32 – GS 125 korvaa jo vuodesta 1967 alkaen valmistetun mallisarjan GS 00 – GS 7.

1980 Palveluksessa 200 työntekijää – myös osoitus sitoutumisesta.

AUMA työllistää Saksan toimipaikoissa jo 200 työntekijää. Hieno saavutus taloudellisesti vaikeina aikoina. Tämä on ennen kaikkea laajentuneen myyntiverkoston ansiota. AUMA-tuotteet ovat tässä vaiheessa käytössä suurissa teollisuuslaitoksissa kaikilla toimialoilla – niin terästehtaissa, sokerijalostamoissa kuin paperitehtaissakin. Ja kaikkialla maailmassa. Tulevina vuosina yrityksen vapauden tae on etenkin ulkomainen kysyntä.

[Translate to Suomi / Finnish:] SG 05 – SG 12

1983 Toisenlainen toimilaite.

Osakierrostoimilaitteet (kuten uusi mallisarja SG 05 – SG 12) eivät liikuta venttiiliä edes yhtä täyttä kierrosta. Juuri tämän vuoksi toimilaitteen tulee toimia tarkasti. AUMA kehitti tämän osakierrostoimilaitteen kompaktiksi ja taloudelliseksi ratkaisuksi osakierrosventtiilien automatisointiin, joka on tapahtunut aiemmin monikierrostoimilaitteiden ja kierukkavaihteiden yhdistelmien avulla.

1985 Taivaita hipoen.

AUMA investoi tutkimus- ja kehitystyön ohella myös suorituskykyiseen logistiikkaan. Müllheimissa otetaan käyttöön nykyaikainen ja täysin automaattinen korkeahyllyvarasto yksittäisille osille, valmiiksi kootuille moduuleille ja kokoonpanoille. Tämän varaston avulla täydelliset toimilaitteet on mahdollista koota nopeasti yksilöllisten vaatimusten mukaisesti. Samanaikaisesti valmistuu myös 1 600 m2:n kokoonpanohalli.

[Translate to Suomi / Finnish:] Kraftwerks- und Meerwasser- Entsalzungsanlage

Aavikolla.

Abu Dhabin lähelle Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin valmistuu yksi maailman suurimmista voima- ja meriveden suolanpoistolaitos Al Taweelah. Voimalaitoksen alueella tarvitaan yli 800 AUMA-toimilaitetta. Vuonna 1993 on vuorossa jatkohanke Al Taweelah B. Kuusi kaasulla toimivaa voimalayksikköä ja niihin yhdistetyt meriveden suolanpoistolaitokset tuottavat 17,5 miljoonaa kilowattituntia sähköä ja 360 000 kuutiometriä makeaa vettä vuorokaudessa. Yli 3 000 AUMAn toimilaitetta pitävät osaltaan huolen siitä, että kaikki toimii häiriöittä.

[Translate to Suomi / Finnish:] AUMA MATIC

1986 Nopea reagoimaan. Verkotettavissa. Kysytty kaikkialla maailmassa.

Pitkät matkat merkitsevät pitkiä vasteaikoja. Uudenlainen, ohjelmoitava AUMA MATIC -ohjausyksikkö yhdistetään suoraan uuden sukupolven monikierrostoimilaitteisiin SA 07.1 – SA 16.1. Tämän ansiosta toimilaite reagoi nopeasti käskyihin ja on samalla myös poikkeuksellisen joustava käyttää. Lisäksi toimilaite on helppo integroida prosessiautomaatiojärjestelmään tai kenttäväyläjärjestelmään. Moderni elektroniikka avaa mahdollisuuksia, jotka eivät muutama vuosi aiemmin olleet kuviteltavissakaan! Integroitu ohjausyksikkö huolehtii nyt toiminnoista, jotka toteutettiin aiemmin suurella vaivalla valvomossa.

Laajentumisen tiellä.

AUMA Deutschland palkkaa 300. työntekijänsä. Lisäksi yritys laajenee Saksan pohjoisosiin: Pohjois-Saksasta vastaavan Regionalbüro Nordin perustamisen myötä yrityksen myyntiverkko kattaa koko Saksan.

[Translate to Suomi / Finnish:] Dienst am Kunden

Asiakkaan palveluksessa.

Kölniin perustetaan uusi suuri asiakaspalvelukeskus, joka vastaa tuotteiden käyttöönotosta, huollosta ja häiriöiden poistamisesta. Asiakaspalvelu järjestetään koko Saksan alueella tästä keskuksesta käsin.

[Translate to Suomi / Finnish:] Werk II in Müllheim

1988 Tehdas II.

Yritys hankkii Müllheimista viereisen maa-alueen tuotanto- ja hallintorakennuksineen. Tuotantopinta-ala Müllheimissa kasvaa siten yli 2 800 neliömetrillä yhteensä noin 7 600 neliömetriin.

[Translate to Suomi / Finnish:] Industriemechaniker und Fertigungsmechaniker

1989 AUMA tarjoaa tilaisuuden oppia.

Tutkimus- ja kehitystyöhön panostavalle yritykselle kouluttaminen ja oppiminen ovat itsestäänselvyyksiä. Ja paikassa, jossa koulutetaan, on myös mahdollisuus suorittaa tutkinto: Tällaisia tutkintoja ovat esimerkiksi teollisuuden alan kaupallinen tutkinto (”Industriekaufmann”) ja vuodesta 1990 lähtien myös teollisuusmekaanikon (”Industriemechaniker”) tutkinto. Vuodesta 1999 alkaen näitä täydentää uusi kokoonpanomekaanikon (”Fertigungsmechaniker”) tutkinto ja vuodesta 2005 käyttötekniikkaan erikoistuneen elektroniikka-asentajan (”Elektroniker für Betriebstechnik”) tutkinto.

[Translate to Suomi / Finnish:] SG 04.2 – SG 10.2

1990 Maailman merillä...

Laivat ovat tietyssä määrin itsenäisiä järjestelmiä. Toimilaitteilla on näissä järjestelmissä tärkeä tehtävä. AUMA-osakierrostoimilaitteet SG 04.2 – SG 10.2 kuuluvat kompaktin kokonsa ja keveytensä ansioista ensimmäisiin sähkötoimilaitteisiin, jotka ovat menestyneet merenkulun alalla.

 ... ja aavikon halki.

AUMA-toimilaitteet ovat kuitenkin käytössä myös siellä, missä vesi on kallisarvoinen resurssi. Esimerkkinä tästä on Riyadh Water Transmission Pipeline -siirtoputkisto Al Jubaylin meriveden suolanpoistolaitoksesta Riadiin Arabian niemimaalla. Putkisto kuljettaa kuuden pumppuaseman avulla 350 000 m³ vettä vuorokaudessa 466 km:n matkalla kahta halkaisijaltaan 1 500 mm:n putkilinjaa pitkin. AUMA on vakiinnuttanut asemansa maailmanlaajuisesti vesitalouden saralla, jolla se on toiminut jo yrityksen perustamisesta lähtien.

1992 400 työntekijää ja henkilöstön määrä edelleen kasvussa.

Yritys palkkaa Saksassa 400. työntekijänsä. ”Autotalliyritys” on kehittynyt alle 30 vuodessa varteenotettavaksi keskikokoiseksi yritykseksi.

[Translate to Suomi / Finnish:] Werk in Nellingen

1993 AUMA uudistuu sisäisesti ja ulkoisesti.

Vuonna 1993 yritys muuttaa yhtiömuotoaan (aiemmin ”KG”, nyt ”GmbH & Co. KG”), ja yrityksessä tapahtuu myös ulkoisia muutoksia: uusi toimistorakennus ja konttihalli Müllheimissa, opetustyöpajan peruskorjaus ja uusi moottorien valmistuslinja Nellingenissä. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä: Magdeburger Armaturenwerke MAW:n osista muodostuu uusi AUMA Service Center, jonka erityisenä painopisteenä on vanhojen laitosten sulku- ja säätöventtiilien modernisointi ja automatisointi uusinta toimilaitetekniikkaa käyttäen.

[Translate to Suomi / Finnish:] AUMA aktuell

Uusi ”AUMA aktuell” -henkilöstölehti pitää työntekijät ajan tasalla yrityksen asioista.

Sähköä Indonesiaan.

”Aasian tiikereiden” kehittyvä talous ja kohoava elintaso kasvattaa sähköenergian tarvetta. Siten ei olekaan ihme, että tässä maailman kolkassa on lukuisia voimalahankkeita. Esimerkkinä tästä ovat kaasu- ja höyryvoimalaitokset Paiton I ja II Indonesiassa, joiden teho 2 x 400 MW. AUMA toimittaa näihin voimalaitoksiin 60 integroidulla ohjausyksiköllä varustettua toimilaitetta. AUMA on mukana myös jatkohankkeessa vuosina 1997/98: kahteen uuteen 610 MW:n yksikköön on asennettu noin 170 integroidulla ohjausyksiköllä varustettua AUMA-monikierrostoimilaitetta.

1994 Uutta tekniikkaa – uusia toimilaitteita.

Mainitsemisen arvoista on erityisesti uusi, ensin merikäyttöön tarkoitetuissa osakierrostoimilaitteissa SG 04.2 - SG 10.2 käytetty tekniikka, joka otetaan käyttöön myös ”tavanomaisiin” käyttökohteisiin tarkoitetuissa osakierrostoimilaitteissa. Uudelle osakierrostoimilaitteiden sukupolvelle AS 6 – AS 50 on ominaista korkea kokonaishyötysuhde ja ASR-malliversion tapauksessa myös erinomaiset säätöominaisuudet.

[Translate to Suomi / Finnish:] ISO 9001

Vakuuttavaa laatua - innovaatioiden vuosi.

Kaikki AUMAn toimipaikat Saksassa sertifioidaan ISO 9001 -standardin mukaan, sillä laatu on yrityksen menestyksen perusta. Tämän korkean laatutason perustalta yritys tuo markkinoille samanaikaisesti useita uusia mallisarjoja.

[Translate to Suomi / Finnish:] Hochwertiger Korrosionsschutz

1995 Tavoitteena niin arvon tuottaminen kuin säilyttäminenkin.

Toimilaitteet toimivat usein hankalissa olosuhteissa. Kuumuus, kylmyys, vesi ja syövyttävät väliaineet kuormittavat laitteiden komponentteja ja runkoa. Korkealaatuinen korroosiosuojaus ja korkeat kotelointiluokat ovat toimilaitteidemme häiriöttömän käytön ja pitkän käyttöiän tae. Näin AUMA-toimilaitteet ovat kannattava investointi.

[Translate to Suomi / Finnish:] Optimierung der Produktivität

1996 Menestyksekästä tiimityötä.

Järjestääkö työtehtävät liukuhihnaperiaatteella? Ei tule kysymykseen AUMAlla. Kumppanityöpisteissä toimivat pienet ryhmät huolehtivat sekä kokoonpano- että laadunvalvontatehtävistä ja kantavat siten vastuun omasta alueestaan. Työpisteet suunnitellaan yhteistyössä Fraunhofer-Institut für Arbeitsorganisation -tutkimuslaitoksen (FAO) kanssa siten, että ne lisäävät toisaalta työn kiinnostavuutta ja mahdollistavat toisaalta optimaalinen tuottavuuden saavuttamisen.

[Translate to Suomi / Finnish:] Flexible Arbeitszeiten

1998 Johtotähtenä joustavuus.

Kiinteä työaika ja silti nopea reagointi tilauskannan muutoksiin? Näitä periaatteita on hankala sovittaa yhteen. Joustavat työajat valmistuksessa ja hallinnossa mahdollistavat asiakasläheisen tilausten ja tiedustelujen käsittelyn. Laaja liukuvan työajan kehys ei pelkästään lisää työntekijöiden vapautta, vaan se lisää myös tuotannon ketteryyttä nykypäivän markkinoiden asettamien vaatimusten mukaisesti.

[Translate to Suomi / Finnish:] Schwenkantriebe SG 03.3 und SG 04.3

2002 Uudet toimilaitteet.

”Kehittäkää pieni, kevyt ja edullinen sähkötoimilaite sellaisten AUKI-KIINNI-osakierrosventtiilien automatisointiin, joiden ohjaamiseen tarvittava vääntömomentti on pieni, tinkimättä silti AUMA-standardien tiukoista vaatimuksista” – siinä tehtävänasettelu AUMAn suunnittelijoille. Kehitystyön tuloksena syntyvät osakierrostoimilaitteet SG 03.3 ja SG 04.3, jotka laajentavat tutun osakierrostoimilaitesarjan SG 05.1 – SG 12.1 vääntömomenttialuetta alaspäin.

 

Toimilaitteet täyttivät asetetut vaatimukset hyödyntämällä valmistuksessa johdonmukaisesti kevyitä materiaaleja ja käyttämällä AUMAn patentoimaa vaihdetekniikkaa.

[Translate to Suomi / Finnish:] Werk III in Müllheim

2004 Tehdas III.

AUMA täyttää 40 vuotta ja on kehittynyt tänä aikana kahden miehen yrityksestä merkittäväksi yritykseksi, jonka palveluksessa on yli 1300 työntekijää eri puolilla maailmaa.

 

AUMA-toimilaitteiden tuotantomäärät ovat niin ikään moninkertaistuneet. Tämän vuoksi vuonna 2004 Müllheimiin rakennetaan uusi tuotantohalli. Käytettävissä on näin 4 800 lisäneliömetriä.

[Translate to Suomi / Finnish:] Das Solardach auf dem neuen Werk III

Vuonna 2004 uuden tehtaan III aurinkokatto vihitään virallisesti käyttöön. AUMAn käytössä on nyt yksi alueen suurimmista aurinkovoimaloista. Aurinkokaton pinta-ala on 1 500 neliömetriä, ja sen yli 1 000 moduulia tuottavat 156 750 kWh ilmastoystävällistä sähköä. AUMA osoittaa näin olevansa ympäristöystävällinen ja moderni yritys.

[Translate to Suomi / Finnish:] Neuer Versand

2006 AUMA kasvaa herkeämättä ja saa nimikkokadun.

AUMA kasvaa jatkuvasti. 1500 työntekijää eri puolilla maailmaa tarvitsevat tilaa. Tehdas I Müllheimissa remontoidaan kokonaan, ja tehdasta laajennetaan uudella lähettämöllä, jonka läpi kuorma-autot voivat ajaa suoraan. 

[Translate to Suomi / Finnish:] Aumastraße

Myös vanhasta lupauksesta tulee totta: AUMA saa oman nimikkokatunsa. Molemmat toimitusjohtajat, yrityksen molemmat perustajat ja pormestari (kuvassa vasemmalta oikealle) vihkivät kadunnimen ”Aumastraße” käyttöön.

[Translate to Suomi / Finnish:] Pulverbeschichtung

2007 Jauhemaalausta perinteisen maalipinnoituksen sijaan.

AUMA ottaa jauhemaalipinnoituksen käyttöön. Tämä pinnoitusmenetelmä on aiempia menetelmiä ympäristöystävällisempi ja suojaa entistäkin tehokkaammin korroosiolta.

 

Huolellisen testausvaiheen jälkeen ensimmäinen sarjaosa kulkee vuoden alussa laajan jauhemaalauslinjan läpi.

[Translate to Suomi / Finnish:] Bundesverdienstkreuz für die Firmengründer

2008 Bundesverdienstkreuz-kunniamerkki yrityksen perustajille.

Yrityksen perustajille Werner Riesterille ja Rudolf Dinselle myönnettiin Bundesverdienstkreuz-kunniamerkki tunnustuksena menestyksekkäästä toiminnasta yrittäjänä.

 

1960-luvun kahden hengen autotalliyritys on kasvanut yritykseksi, joka työllistää tällä hetkellä 1 700 ihmistä.

[Translate to Suomi / Finnish:] Generation .2

2009 Sukupolvi .2.

AUMA-toimilaitteita ja -ohjausyksiköitä käytetään sadoissa tuhansissa prosessiteknisissä laitteistoissa kaikkialla maailmassa. Laitteiden pitkälle kehittynyt tekniikka ja tunnettu luotettavuus takaavat sen, että laitteet toimivat tarkasti mitä erilaisimmissa käyttökohteissa, myös pitkäaikaisen käytön jälkeen.

 

Vuonna 2009 AUMA esittelee sukupolven .2 malliston, joka ottaa huomattavasti aikaisempia versioita paremmin huomioon prosessiteknisten järjestelmien asettamat kasvaneet vaatimukset niin vesitalouden, energiatalouden kuin öljy- ja kaasuteollisuudenkin alueilla.

[Translate to Suomi / Finnish:] Schwenkantrieb SQ .2

2013 Osakierrostoimilaite SQ .2.

Monikerroksinen moduulikonsepti oli alusta lähtien AUMAn valitsema tie kohdata teollisuusventtiilien automaation asettamat moninaiset vaatimukset.

 

Uusi osakierrostoimilaitesarja SQ .2 vie tätä konseptia entistäkin pidemmälle.

 

Siinä missä edeltävä SG-mallisarja perustui vielä itsenäiseen rakenteeseen, uusien SQ .2 -osakierrostoimilaitteiden pohjana on sama tekninen alusta kuin SA .2 -monikierrostoimilaitteilla, jotka tuotiin menestyksekkäästi markkinoille kaksi vuotta aiemmin.

[Translate to Suomi / Finnish:] AUMA wird 50

2014 AUMA täyttää 50 vuotta.

AUMA juhli 50-vuotissyntymäpäiväänsä 7 000 vieraan voimin 12.–14. syyskuuta 2014 yrityksen päätoimipaikassa Müllheimissa Etelä-Saksassa.

 

Näiden kolmen päivän aikana asiakkaat, toimittajat, työntekijät ja heidän perheensä saivat nauttia hienosta ohjelmasta, joka sisälsi niin ammattilaisille suunnattuja esitelmiä, näyttelyitä kuin viihdettäkin.

[Translate to Suomi / Finnish:] Neue Firmenzentrale

2017 Uusi yrityksen pääkonttori.

AUMA muuttaa uuteen pääkonttoriin Müllheimissa. 4-kerroksissa, 110 metrin pituisessa ja 38 metrin levyisessä rakennuksessa on tilaa 220 työntekijälle. Rakennus sisältää ajanmukaisesti varustettuja kokoustiloja ja 200-paikkaisen henkilöstöravintolan. Uudesta työympäristöstä eivät iloitse pelkästään AUMAn työntekijät – myös asiakkaat ja toimittajat tuntevat tiloissa olonsa tervetulleiksi.